Citizen Day – den věnovaný místním komunitám

Citizen Day – den věnovaný místním komunitám

Citizen day
Citizen day

Každý z nás se může zapojit

První dobrovolnický program se uskutečnil v roce 2009 na počest 100. výročí založení Skupiny L’Oréal. Od té doby L’Oréal každé léto vybízí své zaměstnance po celém světě, aby podpořili společnost a znevýhodněné místní komunity. Tohoto mimořádného dne se každoročně účastní více než 20 000 zaměstnanců společnosti z 65 zemí, kteří následně věnují 130 000 pracovních hodin tomu, aby pomohli téměř 400 organizacím. Společná podpora a počet kolegů, kteří se tohoto programu zúčastňují rok od roku narůstá, což dokazuje, že pomoc dobrovolníků je účinně vynaložena na pomoc znevýhodněným skupinám ve společnosti a neziskovému sektoru.

V České republice a na Slovensku se první dobrovolnický den konal v roce 2010, stejně tak jako na celosvětové úrovni.

Účast na projektech tohoto druhu je pro naši společnost nejen otázkou etiky, ale také požadavek ze strany kolegů, kteří sami chtějí podobné projekty podporovat. Během dobrovolnických dnů se snažíme pomoci neziskovým organizacím, které to nejvíce potřebují. V průběhu let jsme již pomohli dětským domovům, onkologicky nemocným náctiletým a mladým dospělým nebo například znevýhodněným dospělým či dětem. Každý rok připravujeme několik variant programu tak, aby si kolegové mohli vybrat, do kterého charitativního programu se zapojí a vloží svou energii a odhodlání.

“Citizen Day je pro nás pro všechny jedinečnou příležitostí pomoct. Je to den, kdy nebudeme vytvářet hodnoty v rámci naší společnosti, ale pro místní komunity a společnost obecně.“