L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě

L’Oréal – UNESCO Pro ženy ve vědě

FWIS web
FWIS web

Jako první program svého druhu byl L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě založen v roce 1998 v pevné víře, že svět potřebuje vědu a věda potřebuje ženy. Vědecký výzkum byl vždy v DNA společnosti, protože ji založil výzkumník Eugen Schueller v roce 1909. Z tohoto důvodu program každý rok identifikuje, odměňuje, povzbuzuje a obrací pozornost na ženy z každého kontinentu, jejichž objevy přispěly k rozvoji vědeckých poznatků. Ještě více než v jiných oblastech, jsou ženy stále nedostatečně zastoupeny ve vědeckých profesích, a to zůstává pravdou ve většině zemí. Samozřejmě se situace v průběhu let zlepšila. Přesto je u středoškolské dívky třikrát méně pravděpodobné, že získá doktorát ve vědě, než u středoškolského chlapce. Tato statistika byla odhalena ve zprávě zadané Nadací L'Oréal, ve zprávě, která podtrhuje skutečnost, že všudypřítomné stereotypy společnosti drží mnoho mladých žen zpět od vědecké kariéry.

Program L'Oréalu Pro ženy ve vědě je významnou součástí filantropie, ve kterou společnost věří, a jako dobrý občan úzce propojuje hospodářský růst Skupiny se silnými etickými zásadami a skutečným vědomím závazků, které musí být vráceny zpět společnosti.

Pro ocenění vědkyň v různých fázích jejich kariéry byly vytvořeny tři stipendijní programy:

1. L'Oréal - UNESCO Laureates or International Awards - Průkopnický program, v rámci kterého je každoročně udělováno prestižní vyznamenání pěti předním badatelkám, jedné z každého kontinentu světa (Afrika a arabské státy, Asie-Tichomoří, Evropě, Latinské Amerika a Severní Amerika), jako uznání za jejich příspěvek k rozvoji vědy. Ceny jsou udělovány střídavě v biologických a přírodních vědách. Vědci po celém světě jsou vyzýváni k předložení kandidátů, a mezinárodní nezávislá porota složená z významných vědců činí poté konečný výběr.

2. UNESCO - L'Oréal International Rising Talent - Tato cena slouží k podpoře talentovaných mladých badatelek po celou dobu jejich kariéry. Každý rok zajišťují dceřiné společnosti L'Oréalu 236 stipendií pro mladé badatelky po celém světě. V roce 2015 založil program granty International Rising Talent udělované každoročně 15 doktorandským a post-doktorandským kolegům. Ti jsou vybíráni z 236 vítězů lokálních stipendií, a získají další odměnu a mezinárodní viditelnost.

3. L'Oréal - UNESCO Pro ženy ve vědě národní stipendia - Program třetího pilíře vyvinutý dceřinými společnostmi L'Oréalu s podporou národních komisí pro UNESCO na pomoc mladým výzkumníkům, aby se věnovali vědecké kariéře v jejich domovské zemi. Jako mladé ženy mají silný hlas, který může promluvit jako účinný a inspirující vzor pro ostatní. Prostřednictvím příležitostí, které stipendia poskytují, rozvíjejí tyto mladé ženy své talenty jako obhájkyně a veřejné mluvčí pro vědu.

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se stal tradičním projektem podporující práci nadaných českých vědkyň. Od roku 2007 bylo mezi mladé vědkyně rozděleno již více než 6,5 milionu korun.

Program Pro ženy ve vědě podporuje v České republice ženy-vědkyně v začátcích jejich kariéry s cílem nalézt nové talenty a podpořit je v budování akademické kariéry. Projekt si klade za cíl vytvořit z vědkyň potenciální vzor pro mladé dívky a motivovat je pro výběr budoucího povolání.

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je organizováno ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a s Akademií věd České republiky. Vědkyně, které se věnují vědám o živé a neživé přírodě a chemickým vědám se mohou projektu zúčastnit ve dvou věkových kategoriích (do 35ti let a do 45ti let). Každý rok vybere odborná porota z deseti finalistek dvě laureátky.

Více informací na www.prozenyvevede.cz.