L´Oréal byl oceněn za svou strategii a činnost v oblasti boje proti odlesňování
Udržitelný rozvoj

odlesnovani

L’Oréal byl v rámci celosvětového hodnocení oceněn za svou strategii a činnost v oblasti boje proti odlesňování a zejména díky udržitelnému pořizování surovin pro své výrobky a jejich obaly získal nejvyšší možné hodnocení „A“.

Na seznamu oceněných, který dnes organizace CDP zveřejnila, figurují společnosti oceněné za svůj závazek chránit lesy prostřednictvím strategie udržitelného pořizování surovin s největším vlivem na odlesňování, tedy dřeva a palmového oleje.

Informace poskytnuté 175 velkými společnostmi nezávisle podle metodiky organizace CDP vytvořené ve spolupráci s dalšími předními organizacemi a odborníky v oboru řízení rizika odlesňování analyzovala South Pole Group, partnerská společnost organizace CDP, která také následně vyhodnotila společnosti, které se projektu zúčastnily.  Pouze osm z nich získalo hodnocení „A“.

Toto skvělé ocenění se připojuje k dalším dvěma, které již společnost L’Oréal od CDP v poslední době získala za boj proti klimatickým změnám a za udržitelné vodní hospodářství.

Z celkového počtu 2 969 společností, které organizace CDP v roce 2016 ohodnotila ve třech klíčových oblastech – ochrana klimatu, udržitelné vodního hospodářství a ochrana proti odlesňování – je L’Oréal jednou z pouhých dvou společností na světě, které dosáhly nejlepšího hodnocení „A“ ve všech třech oblastech.

„Již jsme získali ocenění za boj proti klimatickým změnám a snahu o udržitelné vodní hospodářství a dnes CDP ocenila také naši práci na ochraně lesů,“ řekl Jean-Paul Agon, Chairman a CEO společnosti L'Oréal. „Týmy společnosti L'Oréal, které se tomuto úsilí každodenně po celém světě věnují, mohou být na toto trojí ocenění patřičně hrdé. Povzbuzuje nás, abychom při proměně naší společnosti směrem k větší udržitelnosti postupovali ještě dále a rychleji.“

Prostřednictvím svého závazku k udržitelnému vývoji v rámci programu „Sharing Beauty With All“ se společnost L'Oréal intenzivně zasazuje o to, aby do roku 2020 omezila ekologickou stopu svých továren a distribučních středisek o 60 % oproti roku 2005. Více informací najdete na: http://www.sharingbeautywithall.com/en/producing

CDP je nezisková organizace, která provozuje mezinárodní systém měření a zveřejňování ekologických informací, prostřednictvím kterého hodnotí strategii, práci a výsledky jednotlivých společností s ohledem na zmírňování klimatických změn.