L’ORÉAL ZDVOJNÁSOBIL ÚSILÍ O DOSAŽENÍ SVÝCH AMBICIÓZNÍCH CÍLŮ UDRŽITELNOSTI
Udržitelný rozvoj

SBWA Progress Report 2016

„Změny klimatu jsou realitou, přičemž svým dopadem postihují nejzranitelnější články našeho hodnotového řetězce, například zemědělské pěstitele a výrobce určitých přírodních přísad, jako je bambucký tuk z Burkina Faso nebo arganový olej z jižního Maroka,“ říká Alexandra Palt, Chief Sustainability Officer.

„Je nutné bezodkladně jednat. V polovině cesty ke svým ambicím, jejichž splnění je naplánováno na rok 2020, se chystáme zdvojnásobit úsilí omezit svou ekologickou stopu a dosáhnout cílů, především v oblasti udržitelné výroby a inovací,“ prohlašuje.

L’Oréal dnes ve zprávě o postupu práce na programu Sharing Beauty With All uveřejnil výsledky za rok 2016, které jsou důkazem pokroku v této oblasti. 

Udržitelná výroba: aplikovaný model nízkých karbonových emisí

Snížením emisí CO2 ve výrobních závodech a distribučních centrech o 67 % oproti základním hodnotám roku 2005 se koncernu L’Oréal podařilo překonat cíl dosáhnout 60% snížení, a to čtyři roky před plánovaným termínem. Zároveň v tomto období zvýšil výrobu o 29 %.

Koncern měl navíc ke konci roku 2016 celkem 15 průmyslových závodů, které dosáhly uhlíkové neutrality.

Tento výjimečný výsledek oceňuje také CDP, nezávislá mezinárodní organizace posuzující ekologické působení společností. Z celkového počtu téměř tří tisíc firem hodnocených v roce 2016 se L’Oréal řadí ke dvěma společnostem na celém světě, které získaly nejvyšší známku A za nejlepší výkony ve třech klíčových oblastech: ochrana podnebí, udržitelné vodní hospodářství a boj proti odlesňování.

Udržitelné inovace: postupné zdokonalování všech nových výrobků

L’Oréal se do roku 2020 zavazuje zkvalitnit ekologický či sociální profil stoprocentního podílu svých nových nebo modernizovaných výrobků. To znamená, že spotřebitelé z celého světa mají jistotu, že každý nový produkt koncernu L’Oréal je dokonalejší z hlediska působení na životní prostředí a společnost.

Zmíněný závazek se týká všech značek koncernu L’Oréal, přičemž toto zlepšení se již projevilo u 82 % výrobků uvedených na trh v roce 2016 (74 % v roce 2015). Některé z nových loňských produktů jsou biologicky rozložitelné z více než 98 %. Příkladem jsou šampóny a kondicionéry nové řady Biolage R.A.W. nebo šampóny Garnier Ultra Doux 5 Plants.

 

Zprávu s kompletními výsledky lze stáhnout na adrese: sharingbeautywithall.loreal.com/results
Sledujte účet @LOrealCommitted na Twitteru, věnovaný závazkům koncernu L’Oréal v otázkách udržitelnosti.
Digitální verzi této zprávy a webové stránky naleznete na: sharingbeautywithall.loreal.com  


Česká republika

L’Oréal v České republice se plně ztotožňuje se závazky programu Sharing Beauty With All definovanými skupinou L’Oréal a soustavně pracuje na jejich naplňování. Na lokální úrovni se díky edukaci a aktivnímu zapojení zaměstnanců podařilo výrazně snížit množství produkovaného odpadu, a to o 66 %* ve srovnání s rokem 2005. Žádný průmyslový odpad také není distribuován na skládky. Přechod na LED technologii osvětlení v lokálním distribučním centru v roce 2015 a zdejší výhradní využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů (certifikované Energie EKO GOLD) přispěly k celkové úspoře energie o 60 %** oproti roku 2005. Daří se také snižovat emise CO2 - například distribuční centrum Jažlovice dosáhlo snížení 57 %***. Prioritou je také efektivní plánování a pokročilá produkce POS materiálů, která přinesla meziroční redukci nepoužitých materiálů o 58 %****.

 

Program Sharing Beauty With All byl spuštěn v roce 2013. Je plně integrovaný do hodnotového žebříčku koncernu L’Oréal, představuje souhrn jeho závazků v oblasti udržitelného rozvoje a věnuje se ekologickým vlivům ve všech fázích – od prvopočátků výrobků až po jejich distribuci, včetně postupů při výrobě či hledání dodavatelů jejich jednotlivých složek.

Tento program se opírá o čtyři pilíře: 
• inovovat udržitelně – snižovat vliv výrobků a jejich složení na životní prostředí;
• vyrábět udržitelně – omezovat ekologickou stopu výrobních závodů a distribučních center;
• žít udržitelně – umožňovat zákazníkům, aby se rozhodovali pro udržitelné způsoby spotřeby;
• společně užívat výsledky svého rozvoje se všemi zainteresovanými skupinami (komunitami, dodavateli a zaměstnanci).

L’Oréal přichází každý rok s transparentním výčtem údajů o svém postupu. Koncern dnes patří mezi společnosti, jejichž usilování a seriózní přístup v oblasti udržitelného rozvoje je nejvýrazněji oceňován v mezinárodním měřítku.

 

* 2016 vs. 2005, gram per finished goods
** 2016 vs. 2005, kWh/finish goods*** 2016 vs. 2005, absolute terms
**** 2016 vs. 2015