O krok blíže ke snížení environmentální stopy

alexandra palt

Alexandra Palt je ředitelkou pro Korporátní Společenskou Odpovědnost (CSR) a Udržitelnost v L´Oréalu. Během posledních šesti let řídila posun Skupiny směrem k více udržitelnému modelu, který zahrnuje stěžejní program Sharing Beauty With All, jež v roce 2013 představil předseda a CEO Skupiny Jean-Paul Agon. L´Oréal je napřed ve svých cílech v oblasti redukce uhlíkových emisí. Přesto si Alexandra Palt uvědomuje, že jsou to spotřebitelé, kdo má konečné slovo v politice odpovědnosti L´Oréalu: “Úspěch naší Skupiny bude záviset na naší schopnosti přimět spotřebitele k výběru zodpovědnějších produktů.” Jak hodlá L´Oréal přesvědčit miliony spotřebitelů, aby se k němu přidali na cestě vstříc udržitelnosti? Alexandra Palt nám to prozradí.

“Spotřebitelé potřebují více informací”

Ačkoliv spotřebitelé často říkají, že se zajímají o udržitelné produkty, ne vždy se to promítá do jejich nákupního chování. Ale to se změní. Alexandra Palt pozoruje změny v mentalitě lidí, zejména na nových trzích, kde lidé ve věku 20-29 let tvrdí, že jsou “extrémně citliví k environmentálním a sociálním otázkám.” Abyste mohli volit informovaně, potřebujete znát celkový obraz. Alexandra Palt má však za to, že spotřebitelé nemají dostatek komplexních informací, které potřebují, aby nakupovali zodpovědněji. L´Oréal proto vyvinul nástroj pro hodnocení produktů, který bude uveden v příštích několika letech. Ten bude měřit společenskou a environmentální stopu každého produktu L´Oréal, přičemž tyto informace budou zpřístupněny všem spotřebitelům.

“Udržitelný rozvoj musí být přitažlivý”

Existují také psychologické překážky, které široké veřejnosti brání přijmout ideu udržitelného rozvoje, říká Alexandra Palt. “Dosud neměla odpovědnost velkou prestiž, zatímco komunikace o udržitelnosti často vyvolávala pocit viny.” Vidí proto potřebu vytvoření zodpovědných produktů, které naplňují očekávání zákazníků Skupiny: “L´Oréal je o kráse, o věcech, které nám umožňují snít.” Aby si získaly širší veřejnost, musí být produkty vynikající, “přitažlivé” a udržitelné. To je výzva, jíž čelí marketingové týmy a týmy jednotlivých značek, které společně pracují na nalezení ideální rovnováhy. Alexandra Palt je sebejistá: “Inspirovat touhu je jednou z našich silných stránek.”

"Skupina musí přizpůsobit svůj postoj citlivosti spotřebitelů na životní prostředí"

Aby mohla se spotřebiteli komunikovat o udržitelnosti, potřebuje jim Skupina nejprve porozumět. Díky aktivitám probíhajícím hned na pěti kontinentech si je L´Oréal dobře vědom, že očekávání spotřebitelů v oblasti udržitelnosti se různí v závislosti na jejich kulturním původu. Aby bylo možné vyrovnat se s těmito rozdíly, studuje Alexandra Palt se svým týmem, jak je udržitelný rozvoj chápán v rámci různých trhů. „Potřebujeme pochopit spotřebitele na celém světě, abychom mohli zvolit tu nejlepší cestu, jak s nimi spolupracovat.” Může jít například o zdůraznění recyklace nebo spotřeby vody v komunikaci s cílem reflektovat místní citlivost vůči těmto otázkám.

Můžeme vyrobit více, a zároveň redukovat náš environmentální dopad? Tento cíl je dosažitelný, ale pouze pokud budou spotřebitelé nakupovat v zájmu udržitelné spotřeby. L'Oréal sází na to, že budou, a odhaduje, že do roku 2020 přidá jednu miliardu nových zákazníků, přičemž bude stále plnit své environmentální cíle.

 Pro více informací si přečtěte další článek ZDE.