Ochrana klimatu, klíč k ekonomickému úspěchu

L’Oréal potvrzuje, že ekonomický úspěch a ochrana klimatu jdou ruku v ruce, když zvyšuje objem výroby, a snižuje emise skleníkových plynů.

climate

V roce 2016, čtyři roky před plánovaným termínem, naplnil L’Oréal své cíle týkající se emisí skleníkových plynů – konkrétně snížením emisí produkovaných jeho továrnami a distribučními centry o 67 % oproti roku 2005 (v absolutních hodnotách) a snížením emisí vznikajících v důsledku dopravy produktů o 20 % v porovnání s rokem 2011 (prodaná jednotka na km).

Podpora nízko-uhlíkového růstu

Mezi roky 2005 a 2016 snížila společnost L’Oréal emise skleníkových plynů o 67 % v absolutních hodnotách, a zároveň zvýšila svoji výrobu o 29 %. To potvrzuje, že ambiciózní závazek ve prospěch klimatu může jít ruku v ruce s ekonomickým úspěchem.

Tento mimořádný výkon ocenila již počtvrté organizace CDP. Tato nezávislá mezinárodní organizace, která hodnotí environmentální výkonnost společností, ocenila L’Oréal známkou „A“, jež představuje nejvyšší úroveň výkonnosti v rámci Climate Leadership Indexu.

Zlepšení energetické efektivity

Vylepšený design budov a izolace, optimalizace průmyslových procesů a užívaní energeticky méně náročných technologií umožnily snížit mezi roky 2005 a 2016 spotřebu energie v průmyslových závodech L’Oréalu o 33 % (v kWh na každý dokončený produkt).

Skupina pokračuje v procesu certifikace ISO 50001 v oblasti energického managementu a očekává, že všechny její továrny obdrží certifikáty do roku 2020. Celkově bylo v roce 2016 certifikováno 10 továren, což představuje 24 % jejich celkového počtu.

Více používaná obnovitelná energie

Díky důležitým projektům, využívajícím vhodné technologie přizpůsobené místním podmínkám (biometanace, biomasa, solární panely, atd.), a nákupu zelené elektřiny a plynu, uspokojily dodávky obnovitelné energie v roce 2016 45 % potřeb továren a distribučních center L’Oréalu.

Patnáct míst, v nichž Skupina působí, dosáhlo uhlíkové neutrality do konce roku: pět továren (Libramont v Belgii, Settimo v Itálii, Burgos ve Španělsku, Rambouillet ve Francii a Yichang v Číně) a deset distribučních center. 

Snižovaní emisí souvisejících s přepravou výrobků  

Společnost L’Oréal chce rovněž snížit emise produkované v důsledku přepravy produktů z továren k distributorům, kteří jsou jejími zákazníky. Již nyní probíhá řada činností, například využití železniční dopravy jako náhrada za silniční nákladní dopravu v Číně, optimalizace nakládek kontejnerů v Africe a na Středním východě či omezení letecké dopravy.  Jako výsledek těchto snah se ukázalo splnění cílů o čtyři roky dříve. V roce 2016 byly emise související s přepravou produktů ve srovnání s rokem 2011 redukovány o 20 % na jednotku prodeje na km. 

Více informací o iniciativách, které L’Oréal podniká v souvislosti s úspěšným programem Sharing Beauty With All, můžete získat prostřednictvím SBWA 2016 Progress Report ZDE.