L’Oréal sdílí svou politiku lidských práv
Skupina

human rights policy

L’Oréal v reakci na rostoucí význam a legitimní požadavek na větší transparentnost zveřejnil svou politiku v oblasti lidských práv. Chce takto sdílet svůj závazek se spotřebiteli, stakeholdery a občanskou společností a zároveň lépe vysvětlit, jak je tento závazek respektován v praxi.

Společnost se domnívá, že jako podnikatelský subjekt a jako odpovědný korporátní občan má odpovědnost identifikovat a řešit všechny skutečné i potenciální nepříznivé dopady na lidská práva, v nichž může být Skupina zapojena prostřednictvím vlastní činnosti nebo obchodních vztahů.

Více o politice lidských práv v L’Oréalu se dozvíte ZDE.