SPOLEČNOST L'ORÉAL SE ZAVÁZALA PODPOŘIT ŽENY V BOJI PROTI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM

empower women

Společnost L'Oréal oznámila, že se stane jedním z prvních partnerů mezinárodní iniciativy „Women4Climate“, jejímž cílem je pomoci ženám bojovat proti změnám klimatu. Zpráva byla zveřejněna během úvodní konference pořádané organizací C40 Cities na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kterou vedla Anne Hidalgo, starostka Paříže a prezidentka iniciativy C40 Cities.

 

Společnost L'Oréal podpoří mladé ženy, které se v městech zapojených do programu C40 zabývají vývojem prostředků k eliminaci dopadů klimatických změn. L'Oréal také zapojí ženy, které v koncernu zastávají vrcholné pozice. Cílem tohoto kroku je podpořit budoucí vůdčí osobnosti a posílit jejich manažerské schopnosti. Prostřednictvím grantů pro univerzity společnost L'Oréal dále podpoří výzkum důsledků klimatických změn, které mají specifický význam pro jednotlivá pohlaví. Vedle spolupráce s iniciativou C40 Cities se L’Oréal také podílí na výběru a financování projektů, jejichž cílem je řešit otázky v rámci boje proti klimatickým změnám, které mají specifický význam pro jednotlivá pohlaví.

 

 

Společnost L’Oréal považuje za strategické spolupracovat se starostkami zapojenými do iniciativy C40 tak, abychom umožnili další generaci vůdčích žen bojovat proti změnám klimatu. Tento závazek odráží dvě z našich priorit: rovnost pohlaví a ochranu klimatu“, prohlásila Alexandra Palt, Chief Sustainability Officer (ředitelka oddělení pro udržitelný rozvoj) společnosti L‘Oréal. „V řešení klimatických změn sehrají ženy klíčovou roli. Je naší povinností jim to umožnit a podporovat je.

 

 

Soukromý sektor je klíčovým partnerem v našem úsilí pomoci ženám angažovat se v boji proti klimatickým změnám. L’Oréal je první společností, která iniciativu Women4Climate podpořila, a já jsem z této spolupráce nadšená“, prohlásila Anne Hidalgo, starostka Paříže a prezidentka iniciativy C40.

 

 

Iniciativa C40 Cities propojuje 90 největších měst světa, která mají dohromady více než 650 milionů obyvatel a představují jednu čtvrtinu světové ekonomiky. S pomocí zapojených měst se C40 snaží vypořádat se změnami klimatu a snižovat emise skleníkových plynů a klimatická rizika, a naopak zlepšovat zdraví, blahobyt a ekonomické příležitosti městského obyvatelstva. Stávající prezidentkou iniciativy C40 je starostka Paříže Anne Hidalgo a předsedou představenstva je bývalý starosta New Yorku Michael R. Bloomberg, který funkci starosty zastával po tři volební období.

 

 

Závazky společnosti L’Oréal s ohledem na dlouhodobou udržitelnost

Coby přední světová kosmetická firma je společnost L'Oréal pevně odhodlána prosazovat rovnost žen a mužů. Ženy zastávají 46 % funkcí v představenstvu a zároveň vedou 58 % značek v rámci společnosti. Ženy mají také důležitou roli v dodavatelském řetězci L'Oréalu, jsou jádrem společenství, která nám dodávají rostlinné suroviny.

 

To je případ udržitelného získávání bambuckého másla z Burkiny Faso, díky němuž jsme schopni pomoci 35 000 žen, nebo arganového oleje, který pochází ze sítě 600 marockých družstev. Tyto programy již zahrnují adaptační strategie, které mají pomoci ženám eliminovat dopady klimatických změn na jejich živobytí a příjmy.

 

L'Oréal je také věrný systematické snaze radikálně snížit emise CO2. V roce 2016 zredukoval emise CO2 v absolutních číslech o 67 % oproti hodnotám z roku 2005, zatímco objem výroby vzrostl o 29 %. L’Oréal takto potvrdil svou schopnost kombinovat ekonomický růst se svým závazkem přispívat k ochraně klimatu, jak to již činí přes deset let.

Tento úspěch ocenila také nezávislá organizace CDP, která měří a hodnotí strategie a výsledky udržitelného rozvoje firem.