Společnost L'Oréal již 8 krát oceněna jako jedna ze Světově nejetičtějších společností
Skupina

ethics

Clichy - 13.březen, 2017 - L'Oréal, přední světová kosmetická společnost, byla Ethisphere Institutem v roce 2017 znovu zařazena mezi Nejetičtější společnosti světa.

 

Společnost L'Oréal byla již po osmé oceněna jako jedna ze dvou společností v beauty sektoru, což dále podtrhuje její závazek k etickým standardům.

 

"Kultura je základem výkonné, inovativní a udržitelné společnosti" řekl Jean-Paul Agon, Chairman a Chief Executive Officer L'Oréal. "Jsem hrdý, že etika je klíčovým pilířem naší kultury a vedení. Vyžadujeme, aby naše týmy po celém světě zahrnovaly etiku do všech rozhodnutí, která činí. "

 

"Toto osmé ocenění od Ethisphere Institutu je zdrojem hrdosti pro každého ve společnosti L'Oréal. Etika je novým rozhodovacím rámcem a jsme přesvědčeni, že silná kultura poctivosti je základním stavebním kamenem pro dlouhodobý úspěch "řekl Emmanuel Lulin, Senior Vice-President a Chief Ethics Officer.

 

Ethisphere Institut v roce 2017 již po jedenácté oceňoval ty společnosti, které jednají eticky a provádějí pozitivní změny, s přihlédnutím na dopad svých činností na zaměstnance, investory, spotřebitele a další zúčastněné strany. Oceněny byly i ty společnosti, které využívají své hodnoty a kulturu v každodenních rozhodnutích.

 

"Za posledních 11 let jsme měli možnost vidět posun ve společenských očekáváních, neustálé re-definici předpisů, regulací a geopolitického klimatu. Také jsme měli možnost vidět, jak společnosti, které byly uznány jako jedny z nejetičtějších, reagují na tyto výzvy. Společnosti investují do lokálních komunit po celém světě, zahrnují strategie diverzity a inkluze a soustřeďují se na dlouhodobost jako udržitelnou obchodní výhodu," vysvětlil Timothy Erblich, Ethisphere 's Chief Executive Officer. "Gratuluji všem ve společnosti L'Oréal za další ocenění jako jedné z Nejetičtějších společností na světě."

 

Metodologie & vyhodnocování

Hodnocení nejetičtějších společností světa je založeno na Ethics Quotient® (EQ) rámci, který nabízí kvantitativní metody hodnocení výkonnosti společnosti objektivním, komplexním a standardizovaným způsobem. Shromážděné informace poskytují komplexní vzorky konečných kritérií pro klíčové kompetence, přičemž se zaměřují na aspekty korporátního řízení, rizik, udržitelnost, dodržování předpisů či etiky.

 

Výsledky jsou generovány do 5 kategorií: etika a dodržování předpisů (35%), korporátní občanství a odpovědnost (20%), etická kultura (20%), řízení (15%) a vedení, inovace a reputace (10%).

 

Ocenění

Celý seznam nejetičtějších společností světa 2017 je možné nalézt na: http://worldsmostethicalcompanies.ethisphere.com/honorees/

O etice ve společnosti L'Oréal

Chování společnosti je stejně důležité jako její ekonomická výkonnost nebo kvalita produktů. Společnost L'Oréal byla postavena na silných etických principech, které přispívají k budování její pověsti: Integrita, Respekt, Odvaha a Transparentnost. Tyto principy jsou základem každé politiky skupiny L'Oréal v souvislosti s dodržováním předpisů, odpovědné inovace, péče o životní prostředí, či společenské a sociální odpovědnosti a filantropie. Ambicí společnosti L'Oréal je být příkladnou společností a integrovat etiku do každé své obchodní praktiky.