Zaměstnanci L’Oréalu spojili své síly a pomáhali v rámci programu Citizen Day
Skupina

Citizen Day

Letos se zaměstnanci L’Oréal Česká republika zapojili do projektu na zvelebení Domova seniorů v Praze na Chodově, kterému věnovali více než 400 hodin dobrovolnické práce. Podíleli se na úpravě zahrady domova – vybudovali moderní ohniště, vyčistili Kneippovu stezku nebo ošetřili dřevěný nábytek. Pomoc byla směrována i do vnitřních prostor, kde obyvatelé tráví většinu času. Například dětský koutek či divadelní sál získaly nové vstupní nápisy a vchodové dveře. Čtenářská místnost, určená také pro návštěvy, dostala novou, moderní tvář – byl zde nainstalovaný nový nábytek, nalepeny novinové tapety, doladěné designové doplňky. Další skupina zaměstnanců českého L’Oréalu zase usilovně pracovala na stavbě dělicích paravánů podle speciálního architektonického návrhu. Všichni zúčastnění odvedli pořádný kus práce! 

Citizen Day však není jenom o fyzické práci vykonané ve prospěch znevýhodněných skupin, ale také o čase věnovaném zpříjemnění chvil těchto lidí. Letos měli zaměstnanci českého L’Oréalu možnost blíže poznat klienty domova při kreativních workshopech, v nichž společně vyráběli svíčky, malovali na hedvábí, vyráběli lapače snů, ale absolvovali také například procházku k nedaleké tvrzi. 

Zaměstnanci L’Oréal Slovensko se rozhodli pomoci mladší generaci, a to konkrétně žákům se sluchovým a jiným postižením, navštěvujícím Spojenou školu internátní v Bratislavě. Podíleli se na úpravě dopravního hřiště – vyčistili prostor v jeho okolí, vysadili květiny a zrenovovali plot oddělující volnočasovou zónu.

O Citizen Day

Již od roku 2010 věnuje společnost L’Oréal jeden pracovní den v roce, nazývaný Citizen Day, na podporu nevládních organizací, které se zavázaly k sociálním a environmentálním iniciativám. V tento den se zaměstnanci společnosti setkávají za účelem pomoci potřebným. Účastní se akcí jako je vyčistění přírodních lokalit, vedení workshopů pro starší či znevýhodněné občany nebo poradenství týkající se psaní životopisů.

Dnes je Citizen Day součástí většiny poboček L’Oréalu a v roce 2017 se tohoto speciálního dne zúčastnilo dokonce 30 000 zaměstnanců ze 70 zemí. Ti společně vykonali přes 200 000 hodin dobrovolné práce. „Jsme velmi hrdí na každoročně rostoucí počet zaměstnanců společnosti L’Oréal, kteří  se zapojují do dobrovolnických aktivit v zemích, kde působíme,“ řekl Jean-Paul Agon, CEO společnosti L’Oréal. „Pořádáním Citizen Day jim umožňujeme, aby se stali aktéry naší sociální odpovědnosti a ekologických iniciativ.“