Nadace L’Oréal pomáhá UNICEF

Nadace L’Oréal podporuje UNICEF v boji s hladomorem, který ohrožuje život milionů dětí.

unicef

Hladomor ohrožuje celou řadu zemí na africkém kontinentu a Arabském poloostrově – v Nigérii, Somálsku, Jemenu a Jižním Súdánu – a v některých oblastech byl již oficiálně vyhlášen. V příštích měsících může více než 1,4 milionu dětí zemřít na podvýživu.

 

V reakci na tuto humanitární krizi se skupina L’Oréal rozhodla prostřednictvím své nadace podpořit UNICEF v boji s tímto hladomorem prostřednictvím výjimečného příspěvku ve výši 100 000 EUR.

 

Týmy fondu UNICEF pracují přímo „v terénu“ v postižených oblastech. Tento příspěvek zajistí dětem a jejich rodinám:

- Mobilní služby, které jim pomohou se o sebe postarat a obstarat si potravu
- Léky a očkování
- Přístup k pitné vodě a hygieně

 

Loni v říjnu také nadace L’Oréal  poskytla fondu UNICEF finanční podporu na pomoc dvěma milionům obětí hurikánu Matthew na Haiti, včetně 900 000 dětí. Tyto prostředky pomohly obětem zajistit čistou pitnou vodu, první pomoc a dočasné školní vzdělání.

 

Pokud máte zájem podpořit snahu UNICEF prostřednictvím dárcovského příspěvku, klikněte zde.

 

Více o nadaci L’Oréal

Nadace L’Oréal již deset let podporuje různé dobročinné účely, s nimiž se ztotožňuje, a věnuje se charitativní činnosti prostřednictvím svých dvou klíčových programů: Pro ženy ve vědě a Krásou za lepším životem.

 

Prostřednictvím programu Pro ženy ve vědě (For Women In Science) vybízí nadace L’Oréal k poskytování vědeckých příležitostí studentkám středních škol, podporuje ženy v jejich vědeckém výzkumu a vyslovuje uznání za vynikající výsledky v oboru, kde ženy tvoří menšinu.

 

Krásou za lepším životem (Beauty For a Better Life) vyvíjí a propaguje programy pomáhající ženám trpícím nemocí, chudobou a odloučením, aby znovu objevily svou důstojnost, lidskost a ženskost a znovu se začlenily do společnosti. Těchto cílů dosahuje prostřednictvím léčebných a kosmetických kúr s pomocí odborníků specializovaných na medicínu a sociální oblast, případně prostřednictvím nabídky kurzů pro práci v kosmetickém průmyslu, které těmto ženám nabízí zdarma.

 

Nadace rovněž spolupracuje s organizací Médecins du Monde na podpoře projektu „Operation Smile“, který financuje rekonstrukční chirurgii u dětí trpících vrozenými vadami a zajišťuje jim tak důvod se znovu smát.

 

www.fondationloreal.com