Organizace OECD* schválila dvě nové alternativy k testování na zvířatech vyvinuté společností L'Oréal, které mají sloužit k posuzování kožní alergenity a oční dráždivosti.
Výzkum a inovace

OECD

Clichy, 23. listopadu 2017 - Dne 9. října OECD oznámila, že schválila metody U-SENS™ (k prognóze potenciálu vyvolat přecitlivělost kůže) a HCE EIT** (ke zjištění potenciálu chemických látek způsobit oční dráždivost), které mohou nahradit testování na zvířatech. Díky schválení ze strany OECD budou tyto dvě alternativní metody vyvinuté výzkumnými laboratořemi společnosti L'Oréal moci používat všechna další odvětví.

„Výzkum v oblasti obnovy kůže a alternativních metod po čtyřiceti letech nese ovoce,“ uvedl Laurent ATTAL, výkonný viceprezident pro výzkum a inovace společnosti L'Oréal. „Jedná se o zásadní průlom v nahrazování testů na zvířatech.“

K zaručení bezpečnosti spotřebitele je zcela nezbytné, aby kosmetický průmysl zajistil, že složení konečných výrobků nebude mít žádné nežádoucí důsledky, jako jsou kožní alergie nebo oční dráždivost. Jelikož EU v roce 2013 testování na zvířatech zakázala, byly ke zjištění těchto možných vedlejších účinků vyvinuty alternativní metody in vitro.

Kožní alergie je opožděná imunitní reakce na opakovaný kontakt s látkami z okolí, z chemických nebo kosmetických produktů vyvolávajícími přecitlivělost kůže. Taková reakce je důsledkem toho, že se dává do pohybu komplexní mechanismus, který spouští řadu zánětlivých kožních reakcí. Metoda U-SENS™ sloužící k zaznamenávání a prognóze kožních alergií, vyvinutá v laboratořích L'Oréal, vychází z testů provedených in vitro u lidských buněk, ve kterých se objevují určité tzv. imunitní markery.  V roce 2016 laboratoř EURL-ECVAM*** tuto metodu vyhodnotila jako účinnou a reprodukovatelnou.

Pro oční dráždivost je charakteristická okamžitá reakce, která může, ale nemusí, být zvratná a která zasahuje oční rohovku nebo spojivky. Tato reakce může způsobit zarudnutí nebo pocit pálení. Pro hodnocení oční dráždivosti L'Oréal vyvinul metodu založenou na modelu lidského rohovkového epitelu (organické tkáni) vytvořeného in vitro, který věrně napodobuje histologické a morfologické vlastnosti lidské rohovky.  Buněčnou životaschopnost této 3D tkáně hodnotí zvláštní protokol.  Metodu HCE EIT**, která je považována za robustní a relevantní, v roce 2016 uznala laboratoř EURL-ECVAM***  a potvrdila její platnost.

Tyto dvě vědecké metody vyvinuté výzkumnými týmy společnosti L'Oréal, umožňují vyvinout ještě významnější a účinnější alternativní hodnotící metod, které nevyžadují testování na zvířatech.

Začlenění těchto dvou metod do pokynů OECD* pro testování v roce 2017 (TG442E a TG492) znamená mezinárodní a právní uznání pro všechna odvětví, která tyto metody nyní mohou používat.

*OECD: Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**HCE EIT: Zkouška dráždivosti rohovkového epitelu lidského oka

***EURL-ECVAM: Referenční laboratoř Evropské unie pro alternativy ke zkouškám na zvířatech