L'Oréal Slovensko podpoří projekty dvou slovenských vědkyň, které přispějí k vývoji ochraně životního prostředí a léčbě nádoru prsu
Skupina

Bratislava, 13.09.2017 - První ročník projektu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede, zná své vítěze. Na slavnostním ceremoniálu v Mozartovské síni v Bratislavě byli oceněny dvě talentované vědkyně za vynikající projekty v oblasti slovenské vědy. Celosvětový projekt známý jako For women in science se na Slovensku konal pod záštitou UNESCO a odborným garantem se stala Slovenská akademie věd (SAV) a Slovenská asociace pro výzkum a vývoj (SOVVA). Jako součást prvního slovenského slavnostního ocenění byl také představen Světový manifest pro ženy ve vědě, který byl na místě podepsán významnými hosty.

FWIS

Odpovědi na otázky jako Jakými metodami se zjišťují či jaké znaky nádorových buněk hrají nebo nehrají roli v metastázování nádoru, zodpovídala ve výzkumech nadaná molekulární bioložka Mgr. Lucie Kučerová, PhD., která díky své práci obdržela ocenění L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede v kategorii nad 36 let. „Projekt se zabývá schopností metastázováni nádorových onemocnění, která je největší překážkou efektivní léčby,“ prozradila doktorka věd Kučerová.

Další oceněnou ženou, a to v kategorii do 35 let, byla Ing. Zuzana Barbieriková, PhD., vědkyně, která si ve výzkumech pokládala otázky jako, Jaká je příčina fotokatalytické aktivity různých typů nanostruktur oxidu titaničitého a jak získané poznatky přispívají k vývoji nových fotokatalyzátorů. „Fotokatalytická metoda slouží hlavně k odstranění nežádoucích nečistot v prostředí, například při čištění vody z rezistentních polutantů,“ vysvětlila vědkyně Barbieriková přítomným divákům.

Obě vědkyně, které svou prací mohou přinést významné odpovědi, získaly grant v hodnotě 5000 EUR. „Částku mohou oceněné vědkyně využít libovolně, ať už na přímý rozvoj své pracovní kariéry nebo například pro usnadnění péče o rodinu při náročné práci vědkyně,“ přiblížil generální ředitel L´Oréal Tomáš Hruška.

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.
Pracuje v Ústavu fyzikální chemie a chemické fyziky na Fakultě chemické a potravinářské technologie, STU v Bratislavě. Název vítězného projektu je: Identifikace paramagnetických center a reaktivních radikálů v systémech nanočástic TiO2. Projekt umožňuje na základě unikátní metody (elektronové paramagnetické rezonanční spektroskopii) pozorovat tvoření a přítomnost volných radikálů v různých materiálech, jako je oxid titaničitý. Na základě tohoto pozorování lze materiály analyzovat a vyvodit vazbu mezi jejich typem a aktivitou. Tato znalost pak přispívá k vývoji nových fotokatalyzátorů, které mohou rozšířit a účinněji využívat fotokatalytické procesy. Fotokatalytická metoda slouží hlavně k odstranění nežádoucích nečistot v prostředí, například při čištění vody z rezistentních polutantů.

Video medailonek si prohlédněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=hUFxCn4mHso

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.
Je aktivní v Ústavu experimentální onkologie Biomedicínského centra SAV v Bratislavě. Název jejího vítězného projektu je: Metastatické mezenchymální buňky podobné kmenovým buňkám při karcinomu prsu. Projekt se zabývá schopností metastázováni nádorových onemocnění, která je největší překážkou efektivní léčby. Cílem projektu je izolovat a analyzovat buňky schopné iniciovat metastázy a najít jejich vztah k nádorovým kmenovým buňkám s mezenchymovým fenotypem. Výsledkem projektu bude odvození modelu pro předklinické testování činidel metastáz. Projekt se zaměřuje na charakterizaci nových biomarkerů metastatického šíření v karcinomu prsu.

Video medailonek si prohlédněte zde: https://www.youtube.com/watch?v=0nXKpWcg_F8

Obecně o projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě

Původní program L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen-vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na samém počátku kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha světových zemí
a ocenil více než 2 800 žen ze 115 zemí.

V roce 2016 byl poprvé představen celosvětový Manifest Pro ženy ve vědě, který má mobilizovat vědeckou obec a institucionální i širokou veřejnost k rychlejšímu tempu změn, které by zlepšily situaci žen ve vědě. To vše s cílem zvýšit viditelnost a veřejnou podporu, aby zúčastnění mohli společně pracovat v zájmu lepší genderové vyváženosti na poli vědy. Připojte se ke kampani a podepište Manifest zde: http://www.forwomeninscience.com

 

Proč se skupina L’Oréal rozhodla podporovat ženy ve vědě?

Od svého založení usiluje projekt L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě o to, aby ženy měly na všech úrovních vědy rovné zastoupení. Ačkoli se situace žen v mezinárodní vědecké komunitě za posledních 10 let výrazně zlepšila, stále v tomto směru zbývá ještě hodně práce pro lepší genderovou vyváženost. O tom nejlépe vypovídá skutečnost, že ženy představují pouhých 30 % ze všech výzkumníků na světě. V Evropské unii zastávají ženy dokonce jen 11 % nejvyšších akademických postů ve vědě. Nobelova cena byla historicky udělena méně než 3 % vědkyň, to od roku 1901 znamená pouhých 16 ocenění, z nichž 2 získala francouzská vědkyně polského původu Marie Curie-Skłodowská v oblasti fyziky a chemie.