PODPORUJEME WOMEN4CLIMATE

Iniciativa Women4Climate byla spuštěna skupinou C40 Cities v březnu 2017, zaměřuje se na posilování a mentorování mladých žen, které v jejich domovském městě rozvíjejí projekty zaměřené na změnu klimatu. L'Oréal je zakládajícím partnerem tohoto globálního mentorského programu.

women4climate

C40 Cities  reprezentují více než 650 milionů obyvatel a jednu čtvrtinu světového hospodářství. Cílem C40 Cities je pomoci urychlit progres k dosažení Pařížské dohody, a to přijetím komplexního přístupu na katalyzaci klimatických opatření ve městech. Jejich mentorský program - Women4Climate - bude podporovat a povzbuzovat budoucí klimatické vůdkyně z různých odvětví, včetně podnikání, vlády, akademické obce a občanské společnosti, neboť oni vyvíjejí lokální řešení k omezení dopadů na změnu klimatu.

Společnost L'Oréal se připojila k této globální iniciativě jako zakládající partner. Ženy ve vedoucích pozicích z vlastních týmů, budou hrát aktivní úlohu při podpoře budoucích ženských klimatických vedoucích a posílení jejich vůdčí schopnosti. Například ve společnosti L´Oréal, Alexandra Paltová, která je Šéfkou korporátní odpovědnosti (Chief Corporate Responsibility) pomáhá podnikatelce z Paříže, Fanny Giansetto, rozvíjet společnost Ecotable, která vytváří nový certifikační systém pro hodnocení a propagaci udržitelných restaurací. Barbara Lavernosová, Výkonná víceprezidentka pro provoz ve společnosti L'Oréal (Executive Vice-President of Operations), je mentorkou dvou designérů, Camille Chardayre a Amandine Langlois. Toto duo vytvořilo Pierreplume, dekorativní obložení stěn z recyklovaných vláken, které jsou obojí, atraktivní a akusticky kvalitní.

„Partnerství se starosty měst z C40 k posílení příští generace ženských vůdců v oblasti klimatu, je nedílnou součástí dosažení našich cílů v oblasti klimatu a rovnosti pohlaví. Ženy budou hrát rozhodující úlohu při řešení změny klimatu. Je naší povinností je podporovat," uvedla Alexandra Paltová, Výkoná ředitelka oddělení pro udržitelný rozvoj ve společnosti L‘Oréal.

26. února se koná již druhá konference Women4Client, tentokrát v Mexico City a 10 mladých žen, klimatických vůdkyň, bude oceněno v rámci programu města Mexico City – mentorského programu Women4Climate.

Další města, jako Durban, Montreal, Vancouver již brzy také vyhlásí své vlastní mentorské programy Women4Climate. L'Oréal podpoří tyto programy a zmobilizuje zkušené ženské vedoucí ze svých týmů pro mentoring vybraných mladých žen.