20. výročí ocenění L´Oréal–UNESCO Pro ženy ve vědě
Skupina

Ve čtvrtek 22. března se v hlavním sídle UNESCO v Paříži slavilo 20. výročí L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, v jehož rámci Nadace L´Oréal ocenila pět výjimečných vědkyň.

20 vyroci FWIS

V rámci 20. výročí programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě bylo oceněno 5 prominentních ženských vědkyň a zároveň vyzdvihnuto 15 nadějných mladých vědkyň.  

Ženy jsou nadále nedostatečně zastoupeny ve vědě, kde je skleněný strop (znevýhodnění žen) stále realitou. Dnes je ženami obsazenopouze 11 % vedoucích pozic v akademických institucích a od roku  1901, kdy započalo udělování Nobelových cen, jich byla pouhá 3 % udělena ženám.  

Přesto existuje řada významných ženských vědkyň. Posledních 20 let pracuje Nadace L’Oréal ve spolupráci s UNESCO na zvýšení podílu žen na vědeckém výzkumu a zvýšení genderové vyváženosti ve vědě.

Laureátky roku 2018: ženské vědkyně na špičkové úrovni

V rámci programu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je oceněno 5 výjimečných vědkyň za jejich významný vědecký přínos v oblasti medicíny, paleontologie, molekulární biologie, ekologie a vývojové biologie.

Od roku 1998 bylo za svou vynikající práci ve vědě oceněno 102 laureátek, z nichž tři získaly Nobelovou cenu.

Za účelem dalšího zviditelnění těchto žen Nadace L’Oréal zvyšuje povědomí o jejich úspěších. Nadace L’Oréal spustila globální komunikační kampaň na 7 mezinárodních letištích (Paříž, New York, Peking, Londýn, Dubaj, Sao Paulo a Johannesburg). V Paříži spolupracuje také s JCDecaux a Aéroports de Paris.

Poznejte laureátky

International Rising Talents 2018 (Mezinárodní talenty na vzestupu)

Za posledních 20 let podpořila Nadace L’Oréal více než 3000 talentovaných mladých vědkyň prostřednictvím výzkumných stipendií ve117 zemích. Tato stipendia, L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě, jsou udělována ročně 275 nadějným vědkyním na národních či regionálních ceremoniích. Z 275 mladých vědkyň je vybráno 15 a ty mají možnost se zúčastnit programu International Rising Talents.

Poznejte 15 International Rising talentů