Boj Lancômu proti negramotnosti „Write her future“
Skupina

Lancôme se, ve spolupráci s humanitární organizací CARE, postaví proti negramotnosti mezi mladými ženami po celém světě v rámci spuštění programu „Write Her Future“, a to na třech kontinentech současně.  

write her future

Zlepšení postavení prostřednictvím gramotnosti

V novoročním proslovu zdůraznil Jean-Paul Agon, Generální ředitel Skupiny L’Oréal, potřebu moderních firem hrát důležitou roli ve zlepšování společnosti.

S ohledem na tuto skutečnost, se luxusní značka Lancôme rozhodla konat, a to právě v oblasti, která odráží její hodnoty a mezinárodní dosah: negramotnost mezi mladými ženami na celém světě. Závazek značky je přímo propojen s její misí - pomoci ženám najít osobní naplnění a vyjádřit svou jedinečnost. Françoise Lehmann, Ředitel Lancôme International, to pojal takto: „Díky možnosti oslovit ženy po celém světě, je Write Her Future ideální pro spojení s Lancôme.“ Aby se iniciativa pohnula kupředu, Lancôme spojil síly s mezinárodní humanitární organizací CARE, která podporuje 60 miliónů lidí z 90 rozličných zemí. Vedené společným odhodláním konat, značka s organizací vybudovala spolupráci založenou na vzájemné důvěře a doplňujících se schopností.

Situace, která se týká 76 miliónů žen na světě

UNESCO uvádí, že 76 miliónů žen ve světě neumí číst ani psát. Negramotnost je problémem, který postihuje nejchudší části společnosti v každé zemi. A co víc, má tendenci přecházet z generace na generaci, protože mladé ženy ze znevýhodněných rodin skončí školu v brzkém věku, aby mohly pracovat a pomoci tak svým rodinám. Radikálně tím snižují šance na lépe placenou práci a zvyšují tak šanci, že jejich vlastní děti skončí ze stejných důvodů. Lancôme a CARE na to odpovídají věnováním se pragmatickému přístupu, který se zaměřuje na skutečné potřeby žen. Myšlenkou je zajistit jim přístup k získání dovedností a vědomostí, které by mohly přímo aplikovat do každodenních aktivit.        

Zvyšovat povědomí o příčinách

Dva partnery koncentrují své počáteční sily v Maroku, Thajsku a Guatemale. V každé zemi má kampaň proti negramotnosti jiný průběh. V Maroku je cílem snížit selhání ve škole, tím, že umožní mladým matkám byt více zapojené do vzdělání svých dětí. V Thajsku je cílem, aby ženy byly uznány jako cenné hráčky v ekonomice. V Guatemale je důraz na vyučování španělštiny, aby se jim pomohlo postavit se za své práva. 

Spolu s těmito snahami, Lancôme zahájil 20. února kampaň "Write your name so she can write her future“ (Napište své jméno, aby ona mohla psát svoji budoucnost), což je masivní kampaň na sociálních sítích ke zvýšení povědomí. Na podporu profilu kampaně vyzvala značka její ambasadorky, včetně Julie Roberts, Kate Winslet a Penélope Cruz, které souhlasily s uvedením jejich jmen v řešení těchto příčin. Tyto činnosti byly schváleny Philippe Lévêqueom, Generálním ředitelem společnosti CARE Francie, který uvedl: „Lancôme ovládá přístup k celosvětovému publiku a může podnítit veřejný názor. To má obrovskou sílu."

Ve výsledku, Lancôme doufá, že přibližně 8 000 lidí bude obohaceno z jeho programu v příštích pěti letech spolu s dalšími 40 000 nepřímými příjemci. Projekt se brzy rozvine i v Evropě, zejména v Německu, Francii a Itálii, kde, jak zdůrazňuje Françoise Lehmann,: "Gramotnost je také rozšířeným problémem".