UDRŽITELNÝ RŮST: ZLEPŠENÍ ŽIVOTA LIDÍ V LOKÁLNÍCH KOMUNITÁCH

SBWA GROWTH

Sdílet výhody růstu společnosti je závazek zapsaný v samém srdci programu udržitelnosti L'Oréal. S podporou dodavatelů a zbytku hodnotového řetězce se Skupina zavázala k výraznému zlepšení života lidí v lokálních komunitách. 

Podpora přístupu k zaměstnání a zajištění sociální inkluze

Společnost L'Oréal podporuje napříč svým dodavatelským řetězcem lidi v obtížích, kteří se snaží najít práci, a stanovila si cíl, který umožní, aby do roku 2020 získalo zaměstnání 100 000 lidí.

K dosažení tohoto cíle se uskutečňuje řada různých programů, včetně Solidarity Sourcing (Zdroj Solidarity), spuštěného v roce 2010. Program věnuje podíl nákupů Skupiny společnostem, které zaměstnávají osoby, které byly buď vyloučeny z trhu práce, patří do finančně zranitelných komunit nebo pracují v malých seskupeních. Například v roce 2016 skupina objednala propagační materiály z továren nacházejících se v oblastech Číny, které byly ovlivněny ekonomickou migrací. Tato iniciativa umožnila garanci slušného platu 160 matkám, který pomohl uspokojit potřeby jejich rodin - a pracovat v blízkosti svých domů.

Dalším projektem bylo, po spolupráci s lokálními komunitami v Burkina Faso, zřízení udržitelného dodavatelského řetězce pro bambucké máslo. Cíl je třísložkový: zajistit spravedlivý příjem bez zprostředkovatelů ženám, které shromažďují shea ořechy; vytvářet lokální hodnotu poskytováním odborného školení o správném shromažďování; a pomáhat životnímu prostředí zachováním místních shea stromů (máslovníků). Od roku 2014 je 100 % bambuckého másla, které používají některé ze značek Skupiny, poskytnuto tímto programem udržitelného zásobování - pomáhá 35 000 osobám do konce roku 2016.

Solidarity Sourcing program pomohl zhruba 48 700 osobám, které byly v roce 2017 sociálně nebo finančně znevýhodněny při hledání zaměstnání.

Dodavatelé na stejné vlně

Sdílet výhody růstu rovněž znamená pro L'Oréal pracovat ruku v ruce s dodavateli. CSR je jedním z pěti kritérií, které společnost L'Oréal používá k výběru svých dodavatelů, což představuje 20 % celkového hodnocení. V roce 2020 se 100 % strategicky významných dodavatelů společnosti L'Oréal zúčastní programu udržitelného rozvoje. Skupina také napomáhá dodavatelům, aby vypracovali vlastní environmentální strategie a nabízí jim různé vzdělávací nástroje a od roku 2009 je povzbuzuje k práci s CDP (předtím Carbon Disclosure Project), konkrétně s programem Supply Chain CDP (Dodavatelský řetězec CDP). Co je cílem? Podněcovat dodavatele, aby si stanovili cíle a vypracovali akční plány na snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020.

Další informace o odpovědné kráse v L'Oréal:

Přečtěte si “Naše závazky” , spolu se souborem “Korporátní sociální odpovědnost” (Zdroj: 2017 L’Oréal Annual Report) Přečtěte si o našem udržitelném programu, iniciativě a výsledcích na: Sharing Beauty With All nebo na sharingbeautywithall.loreal.com