ZAMĚŘENO NA EKOLOGICKÉ ÚSPĚCHY

V roce 2017 snížila skupina L'Oréal své emise skleníkových plynů o 73 % (ve srovnání s úrovní roku 2005) ve svých závodech a distribučních centrech - překročila svůj cíl snížení emisí o 60 % do roku 2020. Celkem 24 průmyslových areálů, z toho 9 závodů, jsou již uhlíkově neutrální.

Burgos

Podívejte se zblízka na výrobní závod v Burgos ve Španělsku, který se specializuje na profesionální vlasové produkty.

Neutrální uhlíková stopa od roku 2015
Závod Burgos, který je v provozu od roku 1971, je dnes jedním z nejvýkonnějších závodů Skupiny z hlediska životního prostředí. Dosáhnutí cíle, mít neutrální uhlíkovou stopu do roku 2015, zahrnovalo zapojení různých zdrojů obnovitelné energie, přičemž hlavním zdrojem bylo zařízení na biomasu instalované v září 2014. Díky systému "trigeneration", zařízení které poskytuje závodům tři typy energie - vytápění, chlazení a elektrickou energii - splňuje všechny energetické požadavky na výrobu a balení jejích výrobků. Výchozím materiálem je téměř 12.000 tun dřevního odpadu dodávaného lesy a pilařskými oblastmi regionu Kastilie a Leónu.

Doplňkem k energii z dřevního odpadu, využívá L'Oréal další zdroj čisté energie, který je ve Španělsku obzvlášť bohatý: Slunce. Použitím fotovoltaických panelů pomohlo závodu stát se v roce 2015 uhlíkově neutrálním.

Spotřeba vody: ani kapka na zmar
A je zde ještě více z oblasti životního prostředí: závod v Burgos je od roku 2015 vybaven recyklační stanicí pro tekutý odpad. V důsledku recyklace vody používané ve výrobě se Burgos stal první "suchou továrnou" skupiny L'Oréal, produkující nulu tekutého odpadu v roce 2017. Sto procent vody použité v průmyslových procesech je vyčištěno a pak recyklováno v uzavřené místní smyčce.