L’ORÉAL SE ZAŘADIL DO PRVNÍ DESÍTKY V HODNOCENÍ INDEXU DIVERZITY SPOLEČNOSTI THOMSON REUTERS

diversity

Již třetí rok v řadě se L'Oréal zařadil mezi přední světové společnosti v žebříčku společnosti Thomson Reuters, který ohodnotil přes 7 000 nadnárodních organizací na základě souboru kritérií týkajících se diverzity a podpory začleňování (Diversity and Inclusion). V roce 2018 společnost Thomson Reuters zařadila L'Oréal spolu se společností Natura worldwide na sdílenou 8. příčku, do společnosti předních hráčů, jako jsou společnosti Accenture či Novartis. Společnosti byly vyhodnoceny na základě široké škály kritérií, rozdělených do čtyř kategorií. 

Výsledky hodnocení indexu společnosti Thomson Reuters se zakládají na 24 měřítkách diverzity a podpory začleňování, jež jsou rozděleny do čtyř základních oblastí: Diverzita, Začleňování, Rozvoj zaměstnanců a Ohlasy v médiích. Na celkové skóre dosáhly pouze společnosti hodnocené ve všech čtyřech oblastech.

Podpora rozmanitosti a začleňování jsou trvalým cílem a závazkem společnosti L’Oréal. Úspěchem v hodnocení společnosti Thomson Reuters bylo naše úsilí v tomto směru doceněno,“ říká Jean-Claude Le Grand, výkonný viceprezident oddělení lidských zdrojů ve společnosti L’Oréal. „Jsme přesvědčeni, že rozmanitost a začleňování značně posilují výkonnost a jsou jedinečným zdrojem inovací.“

Index společnosti Thomson Reuters hodnotí diverzitu jako měřítko genderové a kulturní rozmanitosti v rámci vedoucích pracovníků a správních orgánů a procesy a cíle v oblasti rozmanitosti. Společnost L’Oréal, která je dlouhodobě považována za světového lídra v oblasti rovnosti mužů a žen, podporuje rovné zastoupení a platy v rámci celé společnosti L’Oréal.

V oblasti začleňování koncern usiluje o to, aby se lidé s postižením cítili vítáni a ceněni, a činí tak na základě dobrovolné strategie dostupnosti, zajišťování zdrojů, náboru zaměstnanců, prostřednictvím školení a seminářů zaměřených na zvýšení povědomí o této problematice. Ve snaze vytvořit inkluzivnější pracovní prostředí a zajistit rozvoj svých zaměstnanců L’Oréal navíc v současné době vyhodnocuje, jak jeho vedoucí pracovníci rozmanitosti a začleňování využívají.

V neposlední řadě je proaktivní přístup na poli diverzity součástí zásad společnosti L’Oréal v oblasti lidských práv, které byly zveřejněny v roce 2017.

Index společnosti Thomson Reuters je jedinečným hodnocením diverzity a začleňování, které transparentně a objektivně měří výsledky společností na základě faktorů definujících rozmanitá a inkluzivní pracoviště