Strategie

subtopic2_strategy
subtopic2_strategy

Společnosti L´Oréal na lidech záleží


     • Více žen mezi našimi špičkovými pracovníky

Společnost L’Oréal je již dlouho lídrem v oblasti rovnoprávnosti žen a mužů. Na celém světě, pokud jde o rok 2016, se podílelo 70 % žen na počtu našich zaměstnanců, 48 % na počtu členů výkonného výboru, 33 % na počtu našeho řídícího výkonného výboru a 53 % na počtu našich klíčových pracovních míst.

Jsme autorizováni společností EDGE (Ekonomické dividendy pro rovnoprávnost mužů a žen) a GEEIS (Evropská a mezinárodní norma pro rovnoprávnost žen a mužů) ve 29 zemích. Tyto dvě nezávislé organizace provádí důkladné audity, přísné audity stávajících zaměstnanců a metod najímání pracovníků a my jsme hrdí na to, že splňujeme jejich přísné normy rovnoprávnosti.

Společnost Equileap, nezisková organizace a první globální databáze, která řadí 3.000 veřejně obchodních společností na základě rovnosti žen a mužů, ohodnotila společnost L’Oréal jako vedoucího představitele pro rok 2017. Mezi dalšími oceněními udělila Organizace spojených národů společnosti L'Oréal Ocenění vedoucích pracovníků za rovnoprávnost mužů a žen.


    • Vítáni jsou lidé z každé kultury a z každého prostředí

Jako globální organizace je společnost L’Oréal přirozeně multikulturní. Protože dodáváme kosmetické výrobky pro osoby z každého prostředí i všech kontinentů, rozmanitost v naší společnosti je nejen spravedlivá, ale i dobrá.

Navrhování a marketing výrobků pro mezinárodní trh se lépe provádí, když samotní členové týmu pocházejí z celé řady etnických a sociálních skupin. Studie také prokázaly, že čím více je tým rozmanitější, tím efektivnější jsou jejich rozhodnutí: Čím větší je rozmanitost názorů, tím větší je pravděpodobnost úspěchu. Důkazy vidíme denně.

L'Oréal byl zakládajícím členem první Charty rozmanitosti ve Francii v roce 2004. Od té doby jsme podepsali a pomáhali vytvářet podobné charty v 15 zemích. V roce 2016 jsme byli společností Thomson Reuters uznáni za jednu z 20 nejlepších společností na světě pro různorodost a začlenění ze seznamu více než 5.000 společností.


    • Umožnění práce pro osoby se zdravotním postižením

Lidé se zdravotním postižením přinášejí do firmy jedinečné zkušenosti a nápady. Jako každý druh rozmanitosti zdokonalí naše poslání různé typy kapacit a hledisek. L'Oréal hodnotí pracovníky za své osobní vlastnosti, schopnosti a přínosy.

Do konce roku 2017 společnost L'Oréal zaměstnávala 1.042 osob se zdravotním postižením. To není dost a my se snažíme přilákat větší počet osob s různými schopnostmi. Vzhledem k tomu, že 71 % postižení je neviditelných, naše kanceláře po celém světě zavádějí programy pro zvyšování povědomí, aby zajistily, že naše pracoviště jsou pro zdravotně postižené lidi připraveny a přizpůsobeny jejich potřebám. Doufáme, že takové úsilí je povzbudí k tomu, aby hledali pracovní pozice u nás a zůstali s námi.