Klíčové ukazatele

Key figures 2017 010617
Key figures 2017 010617

Naši zaměstnanci

 • + 14,000 zaměstnanců absolvovalo v roce 2016 školení v oblasti digitálních technologií
 • 88 % stálých zaměstnanců v rámci skupiny má zdravotní pojištění, které zohledňuje doporučenou úroveň v zemi pobytu
 • 1,000,000 LinkedIn followerů
 • 33 % žen ve vedení společnosti

Náš výzkum

 • 473 patentů registrováno v roce 2016
 • €850M investováno do výzkumu a inovací
 • 3,862 zaměstnanců v oblasti výzkumu a inovací
 • 1 světové středisko ve Francii
 • 6 regionálních center (USA, Japonsko, Čína, Indie, Brazílie, Jižní Afrika)

Naše výroba

 • 88 patentů v oblasti balení a zpracování v roce 2016
 • 42 továren na celém světě
 • 8 distribučních kanálů (1)
 • 15 karbonově neutrálních průmyslových lokalit

Naše závazky

 • 164,000 hodin dobrovolnické práce během Citizen Day v roce 2016
 • 82 % nových nebo inovovaných produktů má vylepšený environmentální nebo sociální profil (2)
 • - 67 % emisí CO2 v absolutní hodnotě z továren a distribučních center od roku 2005 (3)
 • 67,533 lidí ze znevýhodněných oblastí získalo přístup k práci

Digital

 • 31.9 % čistých výdajů na digitální média
 • + 32.7 % nárůst tržeb e-commerce (4)
 • 6.5 % digitální podíl z tržeb
 • Zdroj: 2016 Annual Report, klikněte zde pro plnou on-line verzi


  (1) Kadeřnické salony; masový trh; obchodní domy a parfumerie; lékárny; drogerie; samostatné prodejny; travel retail; e-commerce; drobné samoobsluhy na nových trzích.
  (2) Nové produkty, například produkty, pro něž byly vyvinuly nové formule a které jsou poprvé vyráběny v továrnách skupiny, nebo produkty, u nichž bylo změněno/zdokonaleno balení v roce 2016.
  (3) Období 2005-2016. V továrnách a distribučních centrech.
  (4) Tržby dosažené na vlastních webových stránkách značek a odhadnuté tržby značek korespondující s tržbami z webových stránek obchodníků (neauditovaná data).