Česká republika 2019

Přihlášku do projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě najdete od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019 na www.forwomeninscience.com.

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se stal tradičním projektem podporující práci nadaných českých vědkyň. Od roku 2006 bylo mezi 32 vědkyň rozděleno již více než 7 milionů korun.

Program Pro ženy ve vědě podporuje v České republice ženy-vědkyně v začátcích jejich kariéry s cílem nalézt nové talenty a podpořit je v budování akademické kariéry. Projekt si klade za cíl vytvořit z vědkyň potenciální vzor pro mladé dívky a motivovat je pro výběr budoucího povolání.

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je organizováno ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a s Akademií věd České republiky.
13. ročníku se mohou zúčastnit vědkyně, které se věnují vědám o živé a neživé přírodě či chemickým vědám a jsou ve věku do 40 let (včetně).

Přihláška do 13. ročníku české edice bude přístupná na www.forwomeninscience.com od 1. 12. 2018 do 28. 2. 2019.