Porota

Předsedkyně poroty: 

prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.), členka Vědecké rady AV ČR, 
místopředsedkyně Vědecké rady AV ČR pro II. vědní oblast,
předsedkyně Učené společnosti ČR. 

 

Členové poroty

RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), předseda Vědecké rady AV ČR;

prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. (Biologické centrum AV ČR, v. v. i.), ředitel Biologického centra AV ČR, v. v .i.;

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. (Ústav organické a bioorganické chemie AV ČR, v. v. i.), místopředseda AV ČR pro oblast věd o živé přírodě a chemických věd;

Ing. Ilona Müllerová, DrSc. (Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.), členka Vědecké rady AV ČR, ředitelka Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.;

prof. Jan Řídký, DrSc. (Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.), místopředseda AV ČR pro oblast věd o neživé přírodě;

prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. (Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.);

prof. Ing. Jarmila Dědková, CSc. (Ústav teoretické a experimentální elektrotechniky);

 

Hosté na zasedání poroty:


Ing. Rané Zelený
 (Česká komise pro UNESCO), vedoucí tajemník Sekretariátu České komise pro UNESCO;

Ing. Tomáš Hruška (L´Oréal Česká republika, s r.o.), Generální ředitel.