Porota

Predsedníčka poroty

prof. RNDr. Ľubica Lacinová, DrSc 

Členovia poroty

prof. RNDr. Marta Kollárová, DrSc.

prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc.

Ing. Eva Kutejová, DrSc.

Ing. Mária Omastová, DrSc

prof. Ing. Mária Bieliková, PhD. 

RNDr. Eva Majková, DrSc 

prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. 

prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

 

PhDr. Mária Krasnohorská (Slovenská komisia pre UNESCO)

Mgr. Daniel Straka (SOVVA)

Ing. Tomáš Hruška (L´Oréal Slovensko)