Česká republika 2020

Přihlášku do projektu L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě najdete od 1. prosince 2019 do 28. února 2020 na www.forwomeninscience.com

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě se stal tradičním projektem podporující práci nadaných českých vědkyň. Od roku 2006 bylo mezi 35 vědkyň rozděleno již přibližně 8 milionů korun.

Program Pro ženy ve vědě podporuje v České republice ženy-vědkyně v začátcích jejich kariéry s cílem nalézt nové talenty a podpořit je v budování akademické kariéry. Projekt si klade za cíl vytvořit z vědkyň potenciální vzor pro mladé dívky a motivovat je pro výběr budoucího povolání.

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je organizováno ve spolupráci s Českou komisí pro UNESCO a s Akademií věd České republiky.
14. ročníku se mohou zúčastnit vědkyně, které se věnují vědám o živé a neživé přírodě, chemickým a formálním vědám a jsou ve věku do 40 let (včetně).

Přihlášku do 14. ročníku české edice naleznete online na www.forwomeninscience.com od 1. 12. 2019 do 28. 2. 2020. 

Aktualizace březen 2020: v návaznosti na situaci v České republice se organizátor soutěže rozhodl posunout termíny ústních prezentací na 12. 5. 2020 (datum se v návaznosti na situaci v ČR může změnit) a Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen na září/říjen 2020 (datum se může změnit). Děkujeme za pochopení

Aktualizace květen 2020: Organizátoři soutěže spolu s odbornou porotou vyhlašují nový termín ústních prezentací semifinalistek 14. ročníku L´Oréal UNESCO Pro ženy ve vědě, Česká republika- talentový program, na 22. 6. 2020 od 9 h. Dále s politováním oznamují, že v návaznosti na situaci v České republice, vztahující se k pandemii COVID 19, ruší Slavností vyhlášení výsledků a předávání cen. Laureátky budou vyhlášeny v měsíci srpnu 2020 za účasti malého počtu osob. Děkujeme za pochopení

V případě dotazů se, prosím, obraťte na koordinátorku soutěže Ivonu Karvinen, e-mail: [email protected]