L'Oréal Citizen Day

Citizen Day 2017

Citizen Day 2017

Citizen Day 2017

Citizen Day 2017

Společnost L’Oréal vybízí své zaměstnance k zapojení se do celodenní akce Citizen Day. Vyjadřuje tak své přesvědčení, že každý z nás může i malým dílem přispět k lepší společnosti.

Zaměstnanci společnosti L’Oréal věnují již od roku 2010 jeden pracovní den v roce využití svých schopností a energie ve prospěch stovek neziskových organizací v oblasti sociální práce a péče o životní prostředí.

Mezi příklady těchto snah patří čištění přírodních lokalit, podílení se na provozu charitativních dílen pro lidi v obtížných životních situacích, zvelebování center pro seniory a handicapované nebo pomoc nezaměstnaným při tvorbě životopisu.

Během posledních sedmi let se do této iniciativy každoročně zapojuje stále více zaměstnanců. Díky účasti přibližně 30 000 dobrovolníků podpořil v roce 2017 L’Oréal v rámci Citizen Day 700 neziskových organizací v 68 zemích.