SHARING BEAUTY WITH ALL

Sharing beauty with all

Závazek udržitelnosti společnosti L’Oréal

Objevte naše cíle na rok 2020, závazky a konkrétní úspěchy.

Program Sharing Beauty With All, který byl zahájen v roce 2013, je v souladu s dlouholetou tradicí zodpovědnosti a s cílem změnit Skupinu L’Oréal tak, aby měla pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.

Program Sharing Beauty With All, plně integrovaný do našich hodnot, stanovuje závazky udržitelnosti Skupiny L’Oréal do roku 2020. Je založen na čtyřech pilířích: udržitelně inovovat, vyrábět, žít a rozvíjet (se).

L’Oréal každoročně poskytuje detailní, transparentní rozpis své strategie a výsledků s ohledem na sociální a environmentální zodpovědnost, včetně klíčových ukazatelů výkonnosti. Panel nezávislých mezinárodních expertů se každoročně schází, aby zkontroloval pokrok a kriticky zhodnotil podniknuté kroky a navrhl zlepšení.

Naše výsledky
udržitelného rozvoje za rok 2018

Závazky a cíle

Inovace

UDRŽITELNÉ

100 % našich výrobků bude mít vylepšený environmentální nebo sociální profil.
Pokaždé, když vyrobíme nový nebo vylepšíme stávající produkt, zlepšíme jeho environmentální či sociální profil
alespoň v jednom z následujících kritérií:

Nové složení snižuje dopad na životní prostřední

Nové složení obsahuje obnovitelné suroviny, které jsou získány udržitelnou cestou či zelenou chemií

Nový obal má vylepšený environmentální profil

Nový produkt má pozitivní sociální dopad

Výroba

UDRŽITELNÁ

Do roku 2020 snížíme dopad našich výrobních závodů a distribučních center
na životní prostředí o 60 % v porovnání s rokem 2005. Zároveň přineseme
krásu jednomu bilionu nových zákazníků. Naše cíle do roku 2020 jsou:

Snížíme emise CO2 našich závodů a distribučních center o 60 % v absolutních číslech v porovnání s rokem 2005

Snížíme emise CO2 z přepravy výrobků o 20 % na prodejní jednotku v porovnání s rokem 2011

Snížíme spotřebu vody o 60 % na jednotku dokončeného produktu v porovnání s rokem 2005

Snížíme odpad o 60 % na jednotku dokončeného produktu v porovnání s rokem 2005

Na skládky nepošleme žádný odpad

Životní styl

UDRŽITELNÝ

Podporujeme naše zákazníky v tom
aby dělali udržitelná spotřební rozhodnutí.K dosažení tohoto cíle
zavádíme řadu iniciativ:

K hodnocení environmentálního a sociálního profilu 100 % našich nových produktů použijeme nástroj pro hodnocení výrobků.Všechny značky zpřístupní tyto informace svým zákazníkům, aby jim umožnily dělat udržitelná spotřební rozhodnutí.

Všechny značky společnosti L’Oréa zhodnotí svůj největší environmentální a sociální dopad a zavážou se svou stopu vylepšit.Všechny značky budou o svém pokroku informovat a budou zvyšovat povědomí svých zákazníků o udržitelných volbách.

Naši zákazníci budou mít možnost ovlivnit naše kroky v oblasti udržitelnosti v rámci zákaznického panelu udržitelnosti.

Rozvoj

UDRŽITELNÝ

S komunitami
Do roku 2020 umožníme přístup k práci více než 100 000 lidem
ze znevýhodněných komunit
v rámci následujících programů:

Solidární získávání surovin

Inkluzivní distribuce

Odborné vzdělávání v oblasti krásy

Mentoring a komunitní vzdělávání

Zaměstnávání invalidních lidí

S dodavateli
Do roku 2020 se 100 % našich strategických dodavatelů zapojí do našeho
udržitelného programu pro dodavatele:

Všichni naši strategičtí dodavatelé budou ohodnoceni na základě své environmentální a sociální výkonnosti

Všichni naši strategičtí dodavatelé dokončí s naší podporou sebehodnocení své politiky udržitelnosti

Všichni naši dodavatelé budou mít přístup ke vzdělávacím nástrojům k vylepšení své politiky udržitelnosti

20 % našich strategických dodavatelů bude spojených s naším programem solidárního získávání surovin

Se zaměstnanci
Do roku 2020 budou mít všichni zaměstnanci L’Oréal
po celém světě přístup k:

Pokrytí zdravotní péče v souladu s osvědčenými postupy ve své zemi

Finančí ochraně v případě neočekávaných životních událostí, jako jsou pracovní neschopnost či trvalá invalidita

Alespoň jednomu školení ročně