SHARING BEAUTY WITH ALL

Sharing Beauty with All

Závazek udržitelnosti společnosti L’Oréal

Naše 2020 cíle, závazky a úspěchy

V roce 2013 společnost L’Oréal oznámila, v rámci programu Sharing Beauty With All, svůj závazek udržitelnosti, který je v souladu s dlouholetou tradicí odpovědnosti a jejímž cílem je zvýšit pozitivní dopad na společnost a životní prostředí.

Program Sharing Beauty with All je plně integrován do hodnotového žebříčku společnosti a určuje jeho závazky udržitelnosti pro rok 2020. Sharing Beauty with All je založen na čtyřech pilířích: udržitelně vyrábět, udržitelně inovovat, udržitelně žít, udržitelně rozvíjet (se).

L’Oréal přichází každý rok s podrobným a transparentním výčtem svých aktivit, strategie a s výsledky s ohledem na sociální dopady a na dopady na životní prostředí, doplněné o klíčové ukazatele své výkonnosti. Nezávislí mezinárodní experti se schází jednou ročně s cílem posoudit pokrok v této oblasti a kriticky zhodnotit všechny naše činnosti a navrhnout zlepšení.

Závazky a cíle

INOVOVAT

UDRŽITELNĚ

Do roku 2020 budeme inovovat do té míry, že 100% výrobků bude mít přínos pro životní prostředí či společnost.
Při každém vytvoření či obnovení produktu zlepšíme jeho environmentální či sociální profil
Pomocí alespoň jednoho z následujících kritérií:

Nové složení sníží ekologickou stopu výrobku

Nové složení využívá obnovitelných surovin, které jsou udržitelně získávány či surovin vycházejících z principů „Green Chemistry

Nový obal má vylepšený environmentální profil

Nový výrobek má pozitivní dopad na společnost

VYRÁBĚT

UDRŽITELNĚ

Do roku 2020 snížíme naši ekologickou stopu o 60 %,
přičemž přineseme krásu
jedné miliardě nových zákazníků. Naše 2020 cíle jsou:

Snížíme emise CO2 v našich továrnách a distribučních centrech o 60 % v absolutních hodnotách na základě hodnot z roku 2005

Snížíme emise CO2 z přepravy zboží na jeden výrobek o 20 % na základě hodnot z roku 2011

Snížíme spotřebu vody na hotový výrobek o 60 % na základě hodnot z roku 2005

Snížíme množství odpadu o 60 % na hotový výrobek na základě hodnot z roku 2005

Na skládky odpadů nebudeme zasílat žádný odpad

ŽÍT

UDRŽITELNĚ

Do roku 2020 umožníme každému zákazníkovi firmy L'Oréal
dělat udržitelná rozhodnutí v oblasti spotřeby
a zároveň zvýšíme krásu této planety:

Budeme využívat nástroj pro ohodnocení výrobku k vytvoření environmentálního a sociálního profilu u 100 % nových výrobků. Tato informace bude dostupná u všech značek a umožní zákazníkům učinit udržitelné rozhodnutí v rámci jejich životního stylu

Všechny značky firmy L'Oréal zhodnotí svůj největší dopad na společnost a životní prostředí a zaváží se k vylepšení své ekologické stopy. Každá značka bude podávat zprávy o svém pokroku a zvyšovat povědomí mezi zákazníky o udržitelných rozhodnutích v rámci jejich životního stylu

Naši zákazníci budou schopni ovlivnit naše akce vedoucí k udržitelnosti pomocí našeho panelu udržitelnosti pro zákazníky

ROZVÍJET (SE)

UDRŽITELNĚ

Komunity
Do roku 2020 zpřístupníme více než 100 000 lidí ze
znevýhodněných skupin přístup k práci
prostřednictvím těchto programů:

Solidarita

Distribuce

Odborné vzdělávání v oblasti krásy

Mentoring a skupinové vzdělávání

Zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Dodavatelé
Do roku 2020 se bude 100 % našich strategických dodavatelůúčastnit našeho programu udržitelnosti :

U všech strategických dodavatelů budou hodnoceny pokroky v sociální oblasti a oblasti životního prostředí a dodavatelé budou na jejich základě vybíráni

Všichni strategičtí dodavatelé s naší pomocí dokončí sebehodnocení v oblasti politiky udržitelnosti

Všichni dodavatelé budou mít přístup ke školícím nástrojům firmy L'Oréal k vylepšení svých udržitelností

20 % strategických dodavatelů bude zapojeno do našeho programu solidarity

Zaměstnanci
Do roku 2020 budou mít zaměstnanci společnosti L'Oréal přístup ke zdravotnické péči,sociální ochraně a školení, ať už se nachází kdekoli na světě.

Zaměstnancům poskytneme krytí zdravotních nákladů za nejlepší péči v dané zemi

Všem zaměstnancům poskytneme finanční ochranu proti nepředvídatelným životním událostem, jako jsou například nezpůsobilost či trvalá invalidita

Nejméně jedno školení ročně

LOKÁLNÍ KLÍČOVÉ VÝSLEDKY

L'Oréal Česká republika se zavázal k udržitelnému růstu a celosvětově uznávanému programu Sharing Beauty with All. Analyzujeme a měříme naše výsledky, pravidelně podáváme zprávy na centrálu naší Skupiny a rozhodujeme o klíčových zlepšeních, které přispějí k celosvětovým výsledkům naší skupiny v oblasti udržitelného rozvoje.

ODPAD:
Snížení množství odpadu: -51% (2017 vs. 2005, gram na hotové zboží)
Nevyvážíme žádný průmyslový odpad na skládky.

ELEKTRICKÁ ENERGIE:
Spotřeba elektrické energie: -56% (2017 vs. 2005, kWh/dokončený produkt)
Pro snížení spotřeby elektrické energie využívá naše distribuční centrum od konce roku 2015 LED osvětlení.
Distribuční centrum využívá elektrickou energii z obnovitelných zdrojů Energie EKO GOLD.

EMISE OXIDU UHLIČITÉHO:
CO2 emise v našem distribučním centru v Jažlovicích: -48% (2017 vs. 2005, v absolutních číslech)
CO2 emise dopravy na dokončený produkt / kilometr: -4,6% (2017 vs. 2011, g/dokončený produkt/km)

UDRŽITELNÉ POS:
Naše nákupní oddělení již mnoho let spolupracuje s našimi dodavateli a našimi marketingovými týmy na používání více a více udržitelných materiálů. Pro výrobu našich POS materiálů jsme začali používat FSC certifikovaný papír a lepenku a začali rozvíjet skládací POS materiály. Neustále vyzýváme naše týmy k tomu, aby produkovaly pouze potřebné množství.