L'Oréal dostal první průkopnickou Grand Prix za svůj Etický kodex
Skupina

Během 8. slavnostního Grand Prix de la Transparence (Velká Cena Transparentnosti) obdržel L'Oréal cenu "Grand Prix de la Transparence – Charte Éthique" za svůj Etický kodex. Je to zcela poprvé, kdy byla tato cena udělena.

grand prix

Xavier Fontanet (člen představenstva společnosti L'Oréal) a Emmanuel Lulin (senior viceprezident a hlavní ředitel pro etiku společnosti L'Oréal) přijali cenu za L'Oréal.


Grands Prix Transparentnosti se uděluje na základě výsledků Studie o transparentnosti, která se každoročně provádí z veřejné finanční dokumentace SBF 120 - sto dvacet francouzských společností kótovaných na burze.


„Jsme hrdí na to, že si nezávislý vědecký výbor Grand Prix Transparentnosti vybral náš Etický kodex k založení nového ocenění.  Společnost L'Oréal a všichni její zaměstnanci jsou poctěni zjištěním, že tento zakládající text, který je pro naši skupinu tak zásadní, je takto uznaný.“
Jean-Paul Agon, výkonný ředitel společnosti L'Oréal


„Budoucnost korporátní komunikace bude nezbytně záviset na integrovaných finančních, dodatečně finančních a etických informacích. Na základě platných předpisů musí být tyto informace pedagogické a transparentní. Kvalita a srozumitelnost Etického kodexu činí společnost L'Oréal průkopníkem a vůdcem v tomto ohledu.“
Laurent Rouyrès, předseda společnosti Labrador, organizátor Grand Prix Transparentnosti
 
Další informace o etickém kodexu společnosti L'Oréal naleznete zde: http://www.loreal.com/group/governance/acting-ethically/code-of-ethics-a-guide-for-action

Více informací o Grand Prix de la Transparence najdete zde: www.grandsprixtransparence.com