L‘ORÉAL VEDE ŽEBŘÍČEK SPOLEČNOSTÍ OCENĚNÝCH ZA ČINNOST V OBLASTI ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Společnost L‘Oréal po roce znovu obdržela hodnocení AAA od organizace CDP

Cabrios

Paříž, 24. října 2017 – Společnost L‘ORÉAL je celosvětovým lídrem v udržitelnosti a organizace CDP, mezinárodní nezisková platforma pro zveřejňování informací o životním prostředí, ji letos zařadila na seznam nejodpovědnějších společností z hlediska ochrany klimatu, vodních zdrojů a lesů.

CDP v těchto oblastech hodnotí více než 3 000 předních společností známkami A až D, přičemž ti nejlepší jsou ohodnoceni známkou A a uvedeni na prestižním seznamu. Letos je tomu poprvé, co tato nezisková organizace zveřejnila výsledky ze všech tří oblastí najednou, čímž poskytla celostní pohled na problematiku odpovědnosti firem.

L‘ORÉAL je jednou z pouhých dvou společností, jež získaly nejvyšší známky ve všech třech oblastech. Jedná se o projev uznání za odvážné kroky, které společnost za poslední rok podnikla v oblasti snižování emisí uhlíku, zlepšování ochrany vodních zdrojů, boje s odlesňováním v rámci svého dodavatelského řetězce a řízení nové udržitelné ekonomiky.

Jean-Paul Agon, generální ředitel společnosti L‘ORÉAL (CEO of L'OREAL) uvedl: „Je to velká čest obdržet od organizace CDP tři A jako jedna ze dvou společností na světě. L‘Oréal se nachází v polovině svého plánu cílů, které si předsevzal splnit do roku 2020, a již prošel hloubkovou přeměnou, aby stanovených cílů dosáhl ve větším rozsahu, konkrétně v oblasti ochrany klimatu, udržitelného vodohospodářství a boje proti odlesňování. Toto ocenění je obrovskou motivací pokračovat dál.“

Seznam nejúspěšnějších společností za rok 2017 čítá 160 světových společností, které byly ohodnoceny nejvyšší známkou za činnost při ochraně klimatu, vodních zdrojů nebo lesů, a byl sestaven na žádost 827 investorů s majetkem v hodnotě vyšší než 100 bilionů dolarů. Organizace CDP každoročně shromažďuje informace o činnosti v oblasti ochrany životního prostředí od tisíců společností, a to za účelem nezávislého ohodnocení podle speciální metodiky.

Výkonný ředitel CDP (CDP's Executive Chair) Paul Dickinson prohlásil: „Gratulujeme všem společnostem, které se letos dostaly na seznam nejlepších. Je inspirující vidět tolik, kolik firem podniká odvážné kroky ke snížení environmentálních rizik a využívá příležitostí, které se s přechodem na udržitelnou ekonomiku nabízejí. V oblasti ochrany životního prostředí již brzy dojde k průlomu a jsou to právě tyto společnosti, kdo vývoj žene kupředu.“

Seznam nejlepších (v ochraně klimatu, vodních zdrojů i lesů) a úplná bodová hodnocení společností jsou dostupná na webových stránkách CDP: https://www.cdp.net/en/scores-2017

Hodnocení byla zveřejněna ve stejný den jako druhá výroční analýza CDP v sérii:  Tracking progress on corporate climate action (Sledování pokroku společností v oblasti ochrany klimatu). Z letošního hodnocení vyplývá, že si čím dál více společností stanovuje ambiciózní a dlouhodobé cíle v oblasti ochrany klimatu a zároveň je přechod na nízkouhlíkovou ekonomiku hnací silou pro inovaci produktů a využívání nových nástrojů k dosažení změny.

 


O společnosti L‘ORÉAL

Společnost L'Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V rámci jedinečného mezinárodního portfolia skupiny L'Oréal se vzájemně doplňuje 34 různorodých značek, které v roce 2016 zaznamenaly obrat přes 25,8 miliardy eur a zaměstnávají po celém světě více než 89 300 lidí. Jakožto přední světová kosmetická společnost je L'Oréal zastoupen ve všech distribučních sítích: na masovém spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, v maloobchodním prodeji v oblasti cestovního ruchu i značkových prodejnách a internetových obchodech.

V jádru strategie společnosti L'Oréal je výzkum a vývoj a specializovaný tým 3 870 výzkumníků, kteří po celém světě pracují na plnění kosmetických tužeb.

Závazek udržitelnosti pro rok 2020 „Sharing Beauty With All“ vytyčil ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celé skupiny.

 

Pro více informací o projektu „Sharing Beauty With All“ navštivte webové stránky https://sharingbeautywithall.loreal.com,  chcete-li se dozvědět více o činnosti v oblasti ochrany klimatu, navštivte http://sharingbeauty.com/co2-emissions,  informace o ochraně vodních zdrojů naleznete na http://sharingbeauty.com/water a podrobnosti o boji proti odlesňování na http://sharingbeauty.com/zero-deforestation.

O organizaci CDP

CDP je mezinárodní nezisková organizace, která vybízí společnosti a vlády, aby snížily své emise skleníkových plynů a chránily vodní zdroje a lesy. Organizace CDP byla investory zvolena lídrem ve výzkumu v oblasti klimatu a ve spolupráci s institucionálními investory s majetkem v hodnotě 100 bilionů dolarů působí na investory a kupní sílu, aby podněcovali společnosti ke zveřejňování a řízení environmentálních dopadů. V roce 2017 zveřejnilo své údaje o životním prostředí prostřednictvím organizace CDP více než 6 300 společností s přibližně 55% celosvětovou tržní kapitalizací. Následovaly tak více než 500 měst a 100 států a regionů, které tyto informace zveřejnily, čímž se CDP stala jedním z nejrozsáhlejších mezinárodních zdrojů informací o tom, jak společnosti a vlády postupují při řízení změny přístupu k životnímu prostředí. CDP, dříve Carbon Disclosure Project, je zakládajícím členem koalice We Mean Business. Pro více informací navštivte webové stránky www.cdp.net nebo twitter @CDP.

Poznámka pro editory

Metodika a kritéria k získání nejvyšších známek jsou dostupná na webové stránce CDP.

L'ORÉAL                                                                                                             CDP

Anne-Laure Richard                                                                                           Joshua Snodin

[email protected]                                                                          [email protected]

+33 1 47 56 80 68                                                                                             +00 49 30 62 90 33 142