L´Oréal zařazen již podeváté mezi nejetičtější společnosti roku
Skupina

Ethisphere

Clichy, 12. února 2018 – Přední světová kosmetická firma L‘Oréal byla zařazena mezi Nejetičtější společnosti roku 2018 (2018 World's Most Ethical Companies®) Institutem Ethisphere, který je světovým lídrem v oblasti definování a prosazování standardů etických obchodních praktik.

Společnost L‘Oréal získala toto ocenění již podeváté a oceněni byli kromě ní pouze dva další zástupci oboru „zdraví a krásy“, což podtrhuje jejich závazek integrity a dodržování etických obchodních standardů.

Jean-Paul Agon, předseda představenstva a výkonný ředitel společnosti, k ocenění řekl: „Hodnota společnosti se neodvíjí jen od její hospodářské výkonnosti. Protože společnosti L‘Oréal vždy morální standardy a zodpovědnost ležely na srdci, učinili jsme etiku základním kamenem naší strategie a každodenních pracovních postupů. A právě za tento přístup nás Institut Etisphere oceňuje, na což jsme všichni velmi hrdí.“

Slovy Emmanuela Lulina, místopředsedy představenstva, který zároveň zastává pozici etického komisaře: „Kultura etického přístupu a integrity se stala podstatným faktorem, podle něhož jsou společnosti hodnoceny. Jelikož klíčovým prvkem etického přístupu je důvěra, zakládáme udržitelný rozvoj naší společnosti na čtyřech základních etických principech: integritě, respektu, odvaze a transparentnosti.“

V roce 2018 bylo ocenění uděleno 135 společnostem z 23 zemí podnikajícím celkem v 57 průmyslových odvětvích. Společným jmenovatelem letošních laureátů je skutečně rekordní míra spolupráce se zúčastněnými stranami z celého světa a jejich komunitami. Jejich prioritou bylo hodnocení a zlepšování firemní kultury, autentické vedení a závazek transparentnosti, rozmanitosti a inkluze.

V roce 2017 se výrazně proměnil diskurz na celém světě a zároveň v něm čím dál silněji zaznívá nový hlas. Globální korporace, které respektují etické požadavky, se staly nejsilnějším aktérem, který může zlepšovat lidský úděl. Letos jsme byli svědky toho, že společnosti stále více svůj hlas nacházejí. A právě Nejetičtější společnosti světa šly znovu v dobrém vedení příkladem,“ řekl výkonný ředitel Institutu Ethisphere Timothy Erblich. „Blahopřeji všem ve společnosti L‘Oréal k tomu, že se již podeváté umístili mezi nejetičtějšími společnosti na světě. Je to obrovský úspěch.“

Etika a výkonnost

Nejetičtější společnosti roku 2018 znovu prokázaly, že integrita vede k vyšší finanční výkonnosti. Institut Ethisphere uvádí výzkum, podle nějž společnosti zařazené mezi Nejetičtější společnosti světa  překonaly index U.S. Large Cap za pět let o 10,72 % a za tři roky o 4,88 %. Institut Etisphere to označuje jako „etický bonus“.

Metodologie a výsledky

Hodnocení Nejetičtější společnost na světě je založeno na Etickém kvocientu (Ethics Quotient® – EQ) Institutu Etisphere, který představuje objektivní, konzistentní a standardizovaný kvantitativní způsob hodnocení výsledků společnosti. Shromážděné informace poskytují komplexní vzorek jasných dat o klíčových kompetencích, přičemž ale neodrážejí všechny aspekty, které se týkají komplexního řízení společností, rizik, udržitelnosti, dodržování předpisů a etiky.

Hodnocení se uděluje v pěti hlavních kategoriích: program etiky a dodržování předpisů (35 %), „občanské cítění“, tj. obecně prospěšné projekty společnosti (20 %), etická kultura (20 %), řízení a kontrola (15 %) a schopnost vést, inovace a pověst (10 %). O počtu bodů, který získaly, jsou informovány všechny zúčastněné společnosti, aby měly přehled o tom, jak si stojí ve srovnání s organizacemi umístěnými na předních pozicích.

Etika ve společnosti L'Oréal

Chování společnosti je stejně důležité jako její ekonomický výkon nebo kvalita produktů. Společnost L‘Oréal stojí od počátku na silných etických zásadách, kterými se řídí její rozvoj a které přispívají k budování její pověsti: jedná se o integritu, respekt, odvahu a transparentnost. Tyto zásady jsou základem politiky společnosti v oblasti dodržování právních předpisů, odpovědných inovací, ochrany životního prostředí, společenské odpovědnosti a filantropie. V tomto ohledu má L‘Oréal ambice být celosvětově příkladnou společností a přinést etiku do samého srdce svých obchodních praktik.

– V roce 2000 se stala společnost L‘Oréal jednou z prvních společností ve Francii, která zavedla etický kodex, a v roce 2007 jmenovala prvního pracovníka po pozici etického komisaře.

– V roce 2008 získal Jean-Paul Agon, předseda představenstva a výkonný ředitel, prestižní etické ocenění Stanley C. Pace Leadership in Ethics.

– V roce 2014 společnost L‘Oréal uvedla nový e-learningový kurz etiky dostupný ve 22 jazycích a 3. vydání etického kodexu, který je nyní k dispozici ve 45 jazykových verzích, a v angličtině a francouzštině i Braillově písmu.

– V roce 2015 získal etický komisař společnosti L‘Oréal, Emmanuel Lulin, prestižní ocenění Carol R. Marshall Innovation in Ethics Award za inovace v oblasti etiky.

– V roce 2017 získala společnost L‘Oréal za svůj etický kodex ocenění za transparentnost Grand Prix de la Transparence. Šlo o první udělení tohoto ocenění vůbec.

– Společnost L‘Oréal patří do skupiny společností Global Compact LEAD jako jedna ze stovky společností zahrnutých do akciového indexu Global Compact 100. Patří také mezi signatáře principů OSN pro posilování postavení žen vzniklých ve spolupráci iniciativ OSN UN Women a UN Global Compact, a podporuje program OSN Cíle udržitelného rozvoje.

– Společnost L‘Oréal každoročně pořádá Etický den, v rámci kterého mohou zaměstnanci z celého světa on-line chatovat o etice s předsedou představenstva a výkonným ředitelem a s generálním ředitelem pobočky v zemi, kde pracují.

Více informací o etice ve společnosti L'Oréal najdete na adrese http://www.loreal.com/group/governance/acting-ethically.aspx

 

O společnosti L‘Oréal

Společnost L' Oréal je oddána kráse již více než 100 let. V rámci jedinečného mezinárodního portfolia skupiny L'Oréal se vzájemně doplňuje 34 různorodých značek, které v roce 2017 zaznamenaly obrat  26,06 miliardy eur a zaměstnávají po celém světě více než 82600 lidí. Coby přední světová kosmetická společnost je L'Oréal zastoupen ve všech distribučních sítích: na spotřebitelském trhu, v obchodních domech, lékárnách a drogeriích, kadeřnictvích, cestovním maloobchodě i značkových prodejnách a internetových prodejnách.

 V jádru strategie společnosti L'Oréal je výzkum a vývoj a specializovaný tým 3 885 výzkumníků, kteří po celém světě pracují na plnění kosmetických tužeb. Závazek udržitelnosti pro rok 2020 „Sharing Beauty With All“ vytyčil ambiciózní cíle pro udržitelný rozvoj napříč hodnotovým systémem celé skupiny. Více se dozvíte na stránkách www.loreal.com

O Institutu Episphere

Institut Episphere je světový lídr v oblasti definování a prosazování standardů etických obchodních praktik, jež posilují charakter společností, důvěru trhu a úspěch v podnikání. Institut má hluboké odborné znalosti v oblasti vyhodnocování a definování klíčových etických standardů. Používá k tomu své znalosti podpořené rozsáhlým sběrem dat, jež společnostem pomáhají vylepšit korporátní pověst a hodnotit a zlepšovat firemní kulturu. Institut Ethispere vyznamenává mimořádné úspěchy svým oceněním Nejetičtější společnosti (World's Most Ethical Companies®). Odborníkům v oblasti etiky nabízí také členství v klubu Business Ethics Leadership Alliance (BELA). Více informací o Institutu Episphere najdete na adrese http://ethisphere.com.

 

Kontakty pro média: 

L’Oréal  Ethispehere

  Vanessa Wang         Clea Nabozny

  Tel: +33 (0)1 47 56 76 88    Tel: +480 397 2658

 [email protected]    [email protected]