SPOLEČNOST L’ORÉAL ZÍSKALA V ROCE 2017 ŘADU OCENĚNÍ
Skupina

Skupině L'Oréal se v roce 2017 dostalo hezké řádky prestižních ocenění, která svědčí o vynikajících provozních postupech a odhodlanosti skupiny a která nám byla udělena za zdravé prostředí na pracovišti, etický kodex, snahu podporovat rovnost pohlaví, chránit životní prostředí a přicházet s inovacemi.

success

Začleňování, rovnost a etika: tři důležité úkoly odpovědného zaměstnavatele
Úkolem politiky rozvoje lidských zdrojů skupiny L'Oréal, která odráží naše cíle, je zajistit, aby nikdo nezůstal stranou. Naše odhodlání poskytovat příležitosti handicapovaným lidem, zaměstnávat lidi ze širokého spektra kulturních a sociálních poměrů a podporovat rovnost pohlaví bylo oceněno tím, že se společnost L’Oréal dostala v roce 2017 z první dvacítky do první desítky společností hodnocených v indexu Global Diversity & Inclusion, který sestavuje společnost Thomson Reuters. O pokroku naší skupiny v oblasti rovnosti žen a mužů svědčí nejen certifikace o rovnosti pohlaví získaná od dvou nezávislých organizací – GEEIS a EDGE, ale také první místo, které skupina v roce 2017 získala ve světovém žebříčku společností, který sestavuje Equileap, agentura na podporu rovnosti pohlaví. Skupina L’Oréal si dává záležet na spolupráci s akcionáři a zainteresovanými stranami, a díky tomu v roce 2017 získala nejvyšší ocenění za transparentnost v kategorii etického kodexu v rámci každoročního oceňování francouzských společností v této oblasti. Ocenění bylo skupině uděleno za její finanční transparentnost a etický kodex, který předseda představenstva a generální ředitel skupiny L’Oréal Jean-Paul Agon označuje za „ústavu“ skupiny. Tato ocenění jsou uznáním za naši dosavadní píli, jak říká Jean-Claude Le Grand, ředitel oddělení pro rozvoj lidských zdrojů skupiny L’Oréal, a budou skupinu hnát dál kupředu.

Ve společnosti L’Oréal se skvěle pracuje
L’Oréal je dále společností, kde mladí lidé chtějí pracovat, jak vyplývá z průzkumu mezi 294 tisíci studenty a absolventy obchodních oborů provedeného společností Universum v rámci sestavování žebříčku nejatraktivnějších zaměstnavatelů světa, v němž skupina zaujala celosvětově osmé místo. Klíčovými faktory pro toto umístění je skutečnost, že skupina dokáže nabídnout mezinárodní kariéru a má kvalitní školicí program. Toto mezinárodní ocenění mělo ozvěnu také na úrovni dceřiných společností, a to když L’Oréal Germany získala cenu European HR Excellence Award za svou platformu MyRH Rewards, která byla spuštěna v roce 2016 a která zaměstnancům zpřehledňuje výplatní pásky a benefity, které jim skupina nabízí. Ve Francii společnost L’Oréal upevnila svou třetí pozici v žebříčku nejatraktivnějších zaměstnavatelů, který sestavuje organizace Universum. V době, kdy je hospodářské prostředí trvale nejisté, hledají mladí lidé určité jistoty, a proto je přitahují společnosti, jejichž jméno se pojí s inovacemi. “Jestliže si společnost L’Oréal zachovává náskok, pak je to právě díky kombinaci pevných základů a inovací. Skupina je průkopníkem v oboru Beauty Tech a svým lidem dává prostor a zdroje k vynalézání kosmetiky budoucnosti,“ vysvětluje Carole Pasco-Domergue, ředitelka pro Employer Branding ve skupině L’Oréal.

Vynikající průmyslové postupy
Dalším významným úspěchem v roce 2017 byly výsledky v oblasti provozních postupů, které byly oceněny společností Universum, jež skupinu L’Oréal zařadila do první pětice nejdynamičtějších společností světa. Ve Francii skupina získala v roce 2017 ocenění za vynikající provozní postupy od organizace Medef, která sdružuje zaměstnavatele. Toto ocenění je odrazem snahy organizace Medef oceňovat používání inovativních přístupů ve francouzském průmyslu. Prezident organizace Medef Pierre Gattaz vyjádřil velkou spokojenost s úspěchem tohoto ocenění, které se udělovalo poprvé, a Barbara Lavernos, výkonná viceprezidentka pro provoz ve společnosti L’Oréal, k ocenění podotýká: “Jsme velmi hrdí na to, že jsme získali toto ocenění, které je odměnou za každodenní nasazení našich týmů.“ Dodala také, že vynikající provozní postupy jsou základem, na němž L’Oréal staví svůj přechod ke koncepci čtvrté průmyslové revoluce.

Celosvětové úspěchy v oblasti životního prostředí
V roce 2017 byla společnost L’Oréal opět oceněna za své počínání v oblasti udržitelného rozvoje, a to institucemi, které v této oblasti nastavují ta nejpřísnější kritéria. Již podruhé za sebou byla jednou z pouhých dvou společností na světě, které obdržely známku A ve všech třech kategoriích hodnocených nezávislou mezinárodní organizací CDP. Z celkového počtu 3000 hodnocených podniků byla L’Oréal jednou ze dvou společností, které získaly nejlepší známku za činnost v oblasti zamezování klimatických změn, udržitelného hospodaření s vodou a řešení odlesňování napříč celým svým dodavatelským řetězcem. “Je nám velkou ctí, že nás organizace CDP podruhé v řadě ocenila jako jednu ze dvou společností z celého světa, které získaly známku A ve všech třech kategoriích. Prostřednictvím svých iniciativ, které se týkají životního prostředí, zaměstnanců a sociální oblasti, chceme mít pozitivní dopad všude, kde působíme. Věřím, že společnosti jsou silou, která může mnoho změnit, a že bychom měli spolupracovat s městy a státy na tom, abychom zastavili klimatické změny. Podniky a vlády nejen že mají povinnost jednat tak, aby klimatickým změnám zamezily – je to také v jejich zájmu. Pro to, abychom se touto hybnou silou stali, bychom měli dělat maximum,“ řekl předseda představenstva a generální ředitel společnosti L’Oréal, Jean-Paul Agon ve svém projevu na slavnostním udělování tohoto prestižního ocenění, které se konalo 30. listopadu v Bruselu. Koncem prosince pak časopis Newsweek zařadil společnost L’Oréal na špičku svého žebříčku Green Rankings hodnotícího ekologičnost v kategorii mezinárodních veřejně obchodovatelných společností. V Brazílii byla společnost L’Oréal oceněna za své ambice a úspěchy při zamezování oteplování klimatu, které jsou ukotveny v programu firemní společenské odpovědnosti Sharing Beauty With All. Rovněž Exame Sustainability Guide, přehled společností s nejvyšší mírou udržitelnosti, které působí v Brazílii, zařadil v roce 2017 společnost L’Oréal Brazil na přední pozici v kategorii klimatické změny. Ředitel pro Facilities a EHS společnosti L’Oréal Brazil Gerald Vincent v reakci na ocenění uvedl: “Je zcela reálné, abychom si dali za cíl získat miliardu nových zákazníků po celém světě a zároveň každoročně snižovali své emise oxidu uhličitého, spotřebu vody a produkci odpadu“.