L´Oréal podpoří vědkyně zkoumající nádorová onemocnění a antibiotickou resistenci

Praha, 4. června 2018 – Letošní 12. ročník projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě zná své vítězky. Na slavnostním vyhlášení v prostorách Francouzského velvyslanectví v Praze si ocenění odnesly dvě nadané vědkyně, obě za projekty v oblasti biologie. V průběhu galavečera proběhla také panelová diskuze na téma „Postavení žen ve vědě s představením lokálních výsledků.“ Projekt se pod záštitou UNESCO celosvětově koná již dvacet let.

FWIS CZ 2018

Jaká je role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí při léčbě rakoviny plic a leukémie? Co stojí za narůstající odolností bakterie Escherichia coli vůči antibiotikům? Odpovědi na tyto otázky naleznete ve výzkumech vítězek 12. ročníku L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě – PhamDr. Jitky Palich Fučíkové, Ph.D. a Doc. RNDr. Moniky Dolejské, Ph.D. Ocenění ve výši 250 tisíc Kč si převzaly 4. června v Buquoyském paláci, sídle Francouzské ambasády.

Galavečer doplnila panelová diskuze věnovaná postavení žen ve vědě. Debaty se zúčastnila a lokální statistiky prozradila socioložka Marcela Linková, předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová, laureátka projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2012 Natálie Martínková a pohled ze zahraničí přednesla biochemička Zuzana Macek Jílková.

Zastoupení žen mezi výzkumníky dlouhodobě stagnuje, v roce 2015 působilo ve vědeckém prostředí pouhých 26,9 % žen, což je od roku 2005 vůbec nejnižší hodnota. V čele výzkumných vysokoškolských institucí a dalších institucí výzkumu a vývoje jako jsou grantové agentury, Rada vysokých škol nebo Rada pro výzkum, vývoj a inovace stojí jen 10 % žen,“ upozorňuje Linková ze Sociologického ústavu Akademie věd ČR.

Do letošního ročníku se zapojilo celkem 57 českých vědkyň, přičemž do dubnového finále, kde byly projekty posuzovány odbornou porotou složenou ze zástupců Akademie věd ČR, UNESCO a společnosti L´Oréal, jich postoupilo 14. Soutěžilo se ve dvou věkových kategoriích – do 35 let věku včetně a od 36 do 45 let.

Cílem projektu L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě je finančně podpořit mladé vědkyně na jejich profesionální dráze. Tato finanční pomoc může být využita libovolně, ať už na samotný vědecký projekt, anebo na jakoukoliv materiální či nemateriální podporu na jejich vědecké kariéře,“ říká o projektu generální ředitel společnosti L´Oréal Česká republika Tomáš Hruška.

České laureátky L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě 2018

PharmDr. Jitka Palich Fučíková, Ph.D. pracuje v Ústavu imunologie na 2. lékařské fakultě Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice v Motole a v biotechnologické společnosti Sotio.

Název vítězného projektu: Prognostická a prediktivní role molekul asociovaných s imunogenní buněčnou smrtí v biologii nádorových onemocnění Jitka Palich Fučíková se dlouhodobě zabývá problematikou imunogenní buněčné smrti a její rolí v imunoterapeutické léčbě nádorových onemocnění. „Klíčovou molekulou imunogenní buněčné smrti je kalretikulin, tedy protein, který se za fyziologických podmínek nachází uvnitř národové buňky a během imunogenní apoptózy dochází k jeho vystavení na buněčném povrchu, zde pak hraje klíčovou roli v procesu aktivace specifické imunitní odpovědi“, vysvětluje Palich Fučíková. Studie identifikovala kalretikulin jako prognostický biomarker u pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic a akutní myeloidní leukémií.

Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. působí ve výzkumném ústavu CEITEC na Veterinární a farmaceutické univerzitě v Brně, kde se věnuje oblasti mikrobiologie.

Název vítězného projektu: Genetická promiskuita bakterií rezistentních k antibiotikům: příběh o úspěšné evoluční souhře chromozomu a plazmidu Monika Dolejská se do projektu přihlásila s prací, v níž zkoumá patogenní kmeny bakterie Escherichia coli vyvolávající závažná onemocnění u člověka a zvířat. „Výskyt těchto kmenů narůstá, šíří se po celém světě a nacházíme je také v prostředí. Jedním z klíčových mechanismů, který pravděpodobně stojí za úspěchem těchto kmenů, jsou výhodné interakce mezi bakteriálním chromozomem a přídatnou genetickou informací ve formě plazmidové DNA. Cílem projektu je přinést nové informace o vlastnostech a rysech patogenních kmenů bakterií,“ uvádí Dolejská.

O projektu L’Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě ve světě

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě byl založen v Paříži v roce 1998 za účelem podpory žen – vědkyň. Program si klade za cíl oceňovat úspěchy již etablovaných vědkyň a vliv jejich odborné činnosti na současnou společnost, stejně jako poskytovat podporu mladým vědkyním na samém počátku kariéry. Od svého vzniku se program postupně rozšířil do mnoha světových zemí a vyznamenal více než 3 100 žen ze 117 zemí. V roce 2009 získali dvě laureátky L'Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě z roku 2008 Nobelovu cenu ve své oblasti odborných znalostí: Elisabeth Blackburn v oboru medicína nebo fyziologie a Ada Yonath v oboru chemie.

L´Oréal-UNESCO Pro ženy ve vědě v České republice

V České republice byl projekt uveden v roce 2006 a každoročně oceňuje nadějné vědkyně vybrané odbornou porotou. Současná výše ocenění činí 250 000 Kč. Soutěž je zároveň podpořena spoluprací s Akademií věd České republiky a Českou komisí pro UNESCO. Od zahájení projektu v České republice bylo oceněno již 30 talentovaných žen vědkyň, které si mezi sebou rozdělily částku ve výši více než 7 milionů korun.