EQUILEAP VYHODNOTIL L’ORÉAL JAKO NEJVÍCE GENDEROVĚ VYVÁŽENOU FIRMU V EVROPĚ

Equileep

 L'Oréal se v žebříčku společnosti Equileap umístil v rámci Evropy na první příčce. Tento žebříček zařadil genderovou rovnost jako první nefinanční kritérium pro investory.

Diverzita a inkluze představují hodnoty, které jsou součástí DNA společnosti L’Oréal. Tento rok Equileap znovu ocenil náš závazek směrem k genderové vyváženosti. I když jsme průkopníci v oblasti genderové rovnosti a naše kroky jsou oceňovány, naše úsilí nesmí polevit, protože jsme přesvědčeni, že rovnost pohlaví je otázkou výkonnosti firmy a klíčovou hybnou silou inovací,” řekl Jean-Claude Le Grand, výkonný místopředseda L’Oréal pro lidské vztahy.

Hodnocení organizace Equileap, které je hlavním mezinárodním a meziodvětvovým žebříčkem svého druhu, zkoumá zveřejněná data 3000 firem. Hodnocení si dává za cíl pomoci investorům snáze identifikovat firmy, které stojí v čele úsilí o genderovou vyváženost, aby o svých investicích mohli rozhodovat na základě tohoto nefinančního kritéria. Tento rok přidala organizace Equileap k jednomu mezinárodnímu žebříčku oddělené sekce pro různé geografické oblasti. Po umístění se na prvním místě v roce 2017 obdržel L’Oréal cenu Grand Prize pro Evropu za rok 2018.

Společnost L’Oréal se zavázala podporovat ženy každý den, v každé části světa a umožňovat jim rovný přístup ke vzdělávání a podpoře. Pokud jde o rozdíly ve finančním odměňování žen a mužů, L'Oréal již v roce 2007 vyzval Francouzský národní demografický výzkumný institut (INED) k provedení důkladné analýzy rozdílu ve finančním ohodnocování. Od roku 2018 rozvinula Skupina tento přístup celosvětově. Ve společnosti L’Oréal také pravidelně probíhá audit, aby mohla získat certifikáty od GEEIS (Gender Equality European and International Standard) ve 23 zemích a EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) v 7 zemích.

Množství firem, které zveřejnily svá data, se v roce 2018 zvýšil. Tento rok se L’Oréal v mezinárodním žebříčku umístil na druhém místě a JeanClaude Le Grand k tomu dodal: „Fakt, že více a více firem pracuje na genderové vyváženosti, znamená, že pokrok bude rychlejší a věci se skutečně začnou hýbat.” V praxi se všechny výzkumy shodují na tom, že rovné příležitosti a genderová rovnost ve firmách jsou silnými hnacími pohony růstu: podniky s pozitivním genderovým mixem jsou o 21 % efektivnější než ostatní. (Zdroj: McKinsey, “Delivering through diversity”, January 2018).

Přečtěte si tiskovou zprávu Equileap 2018: https://equileap.org/press-releases-videos/