ZAMĚŘENO NA EKOLOGICKÉ ÚSPĚCHY

V roce 2017 snížila skupina L'Oréal své emise skleníkových plynů o 73 % (ve srovnání s úrovní roku 2005) ve svých závodech a distribučních centrech - překročila svůj cíl snížení emisí o 60 % do roku 2020. Celkem 24 průmyslových areálů, z toho 9 závodů, jsou již uhlíkově neutrální.

Burgos