Co je suchá továrna?

dry factory

V L'Oréal používáme termín "suchá továrna" k označení závodu, kde jediná spotřeba vody je voda použitá ve složení produktů (např. voda jako surovina) nebo pro lidskou potřebu (např. voda k uvaření kávy). To znamená, že 100% vody použité v průmyslových procesech, jako je např. čištění nádrží, je následně čištěna a znovu použita pro jiné procesy na místě, jako je chlazení nebo mytí jiných typů zařízení. 

Existují dva hlavní kroky, jak se stát suchou továrnou. Prvním krokem je najít způsob, jak snížit spotřebu vody a druhým je recyklovat a znovu použít vodu již použitou ve výrobních procesech. 

Ukažme si příklad na šamponu
Tento výrobek, vytváříme kombinací různých účinných látek ve velké nádrži. Po dokončení je šampon umístěn do jednotlivých lahví, přičemž zůstává prázdná nádrž s minimálními zbytky. Než budeme moci nádrž znovu použít pro další dávku, musíme se ujistit, že je nádrž vyčištěna, aby se dodržely naše přísné normy kvality a bezpečnosti. Nádrž je tudíž postřikována a sterilizována.

Toto je první výzva: snížení celkové spotřeby vody. Zde se můžeme zaměřit na optimalizaci všech našich výrobních zařízení a procesů, které využívají vodu.
Druhou výzvou je převzít tuto odpadní vodu a zajistit její opětovné použití v jiných průmyslových procesech, aniž by došlo ke ztrátě jediné kapky.

 

Tím, že oplachová voda opouští  systém úpravy vody pomocí různých technologií (včetně ultrafiltrace [1], reverzní osmózy [2] a evapo-koncentrace [3]), jsme schopni extrahovat velmi kvalitní vodu, kterou lze znovu a znovu použít v uzavřené smyčce, což omezuje dopad závodu na životní prostředí.

Neexistuje žádný universální formát, který by vyhovoval všem vzorcům k vytvoření suché továrny, protože značně závisí na existující infrastruktuře. Úprava a recyklace průmyslové vody je v kosmetickém průmyslu poměrně novinkou, což znamená, že každý projekt je pro nás klíčovou příležitostí k učení.

Zatím máme tři suché továrny: Burgos ve Španělsku, Vorsino v Rusku a Settimo Torinese v Itálii,  od kterých jsme dostali inspirující nápady pro naše další závody po celém světě.

Cílem je opětovné využití vody při každé možné příležitosti. Zavázali jsme se k poklesu spotřeby vody o 60% na hotový výrobek do roku 2020, v porovnání s rokem 2005, a to skrz náš udržitelný závazek „Sharing Beauty With All“. Jak se blížíme k tomuto cíli, stále více našich závodů se stane suchými továrnami.

Optimalizace efektivity vody ve stávajících procesech je základem jakéhokoli zlepšení, ale tím, že budeme pokračovat dál a znovu přepracovávat naše vodní cykly, můžeme mít mnohem větší pozitivní dopad.

Seznamte se s Claudiem, ředitelem pro životní prostředí v italském závodě, a nechte se unést příběhem tohoto skvělého dobrodružství, které učinilo náš výrobní proces udržitelnější.

Suché továrny jsou součástí našich udržitelných závazků, které nás vedly k získání trojitého skóre "A" CDP v roce 2019.

[1] Typ membránové filtrace, při níž různé síly vedou k separaci přes polopropustnou membránu.

[2] Proces, kterým rozpouštědlo prochází porézní membránou v opačném směru, než je tomu u přirozené osmózy; způsobené různými tlaky.

[3] Voda se odpaří a filtruje.