Transformace závodu L’Oréal Settimo Torinese v suchou továrnu

settimo

Náš závod v italském Settimo Torinese se v lednu 2018 stal jednou z prvních suchých továren Skupiny.

 

Termín „suchá továrna“ odkazuje na závod, kde jediná spotřebovaná vody je voda použitá ve složení produktů (např. voda jako surovina) nebo pro lidskou potřebu. Existují dva hlavní kroky, jak se stát suchou továrnou. Prvním krokem je najít způsob, jak snížit spotřebu vody pro již stávající účely (čištění výrobních nádrží, chlazení…), a druhým je vývoj inovativních systémů k recyklaci a znovupoužití vody ve výrobních procesech. 

 

Settimo suchou továrnou

 

V posledních letech naši odborníci v závodě Settimo Torinese implementovali konkrétní opatření ke snížení spotřeby vody na místě.

 

Zaprvé, závod optimalizoval systém čištění pro své výrobní ližiny, aby snížil spotřebu pitné vody v roce 2014.

 

Zadruhé, po těchto vylepšeních výrobního systému pro čištění nádrží nyní závod používá ultrafiltrační systém, kde je 100 % průmyslové vody filtrováno přes membrány, aby se odstranily velké nečistoty. V této fázi se odebírá 85 % až 90 % všech nečistot.

 

Zbývající část vody se pak recykluje v zařízení na úpravu vody, kde byl v roce 2016 zaveden systém reverzní osmózy, aby se voda filtrovala a čistila k opětovnému použití. Reverzní osmóza je velmi jemný filtrační systém, který umožňuje průchod jen molekulám vody, takže po tomto procesu je voda 100% čistá a může být znovu využita pro výrobní procesy.

  

Díky těmto iniciativám a úsilí svého týmu je závod Settimo Torinese nyní suchou továrnou, která v loňském roce ušetřila více než 38 milionů litrů vody. Závod byl tak úspěšný, že od července 2018 vrátil zpět do městského vytápění 3,5 milionu litrů vody ve společném podniku s firmou Engie. Suché továrny jsou součástí našich udržitelných závazků, které vedly k získání trojitého skóre "A" CDP v roce 2019.