L’Oréal se zařadil do Bloomberg Gender-Equality Indexu 2019, který oceňuje závazky prosazovat ženy na pracovišti

bloomberg gender equality

Clichy, 16. ledna 2019 - Společnost L’Oréal dnes oznámila, že se zařadila mezi 230 firem vybraných pro Bloomberg Gender-Equality Index (GEI) 2019. Ten rozlišuje společnosti zavázané k transparentnosti v genderových reportech a posílení rovnosti žen na pracovišti. Tyto společnosti benefitují z nové normy transparentnosti skrze lepší možnosti přitahovat talenty a kapitál. Skóre L’Oréalu se letos zvýšilo a dosáhlo 93,5 bodů ze 100.

Společnost L'Oréal se o rovnost žen a mužů dlouhodobě zasazuje a je pevně přesvědčena, že právě rovnost je strategickou pákou, která zvyšuje blahobyt v práci, podporuje tvořivost a inovace a zvyšuje výkonnost a růst. V roce 2017 ženy reprezentovaly 69 % celkového počtu zaměstnanců Skupiny, 46 % správní rady, 33 % výkonného výboru a 48 % řídícího výboru.

L'Oréal je zavázán dodržovat vysoký standard rovnosti žen a mužů, který podléhá pravidelným auditorským certifikacím. Od roku 2011 spolupracuje Skupina se dvěma nezávislými organizacemi: EDGE (Economic Dividends for Gender Equality) a GEEIS (Gender Equality European and International Standard), které provádí hloubkové a důkladné audity stávajících zaměstnanců a politiky náboru do dceřiných společností.

The Bloomberg Gender-Equality Index se od roku 2018 zdvojnásobil a zahrnuje firmy z 10 sektorů se sídly ve 36 zemích a regionech. Dohromady mají tyto firmy tržní kapitalizaci ve výši 9 bilionů USD a zaměstnávají více než 15 milionů lidí po celém světě, z nichž 7 milionů jsou ženy. Poprvé je v tomto roce reprezentováno třináct trhů, které zahrnují Argentinu, Čínu, Izrael a jižní Afriku.

Více informací o diverzitě a inkluzi ve společnosti L’Oréal: http://www.loreal.cz/skupina/diverzita

Více informací o Bloomberg 2019 Gender-Equality Index: https://www.bloomberg.com/professional/solution/gender-equality-index/