L'Oréal opäť rozdelí slovenským vedkyniam 10.000 EUR

fwis sk

Bratislava, 1. januára 2019 Dnešným dňom odštartoval v Slovenskej republike tretí ročník projektu Pre ženy vo vede,  ktorý podporuje svetová organizácia UNESCO a spoločnosť L'Oréal. Dve vybrané slovenské vedkyne si tiež tento rok rozdelia sumu 10 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. K účasti na projekte stačí málo - prihlásiť do 31. marca 2019 svoju odbornú prácu na www.forwomeninscience.com

Pod záštitou svetovej organizácie UNESCO odštartovala spoločnosti L’Oréal Slovensko 3. ročník ojedinelého projektu Pre ženy vo vede. Projekt na podporu žien vo vede, ktorého sa môžu zúčastniť vedkyne v dvoch kategóriách: do 35 rokov (vrátane) a do 45 rokov (vrátane) a venujú sa vedám o Živej a Neživej prírode či Chemickým vedám. Tiež tento rok odborná porota, zložená z členov slovenských Akadémie vied a reprezentantov univerzít, vyberie z dvanástich finalistiek, ktoré postúpia k ústnej prezentácii, dve laureátky, medzi ktoré rozdelia 10.000 Eur.

„Hlavným cieľom tohto jedinečného programu je podporiť  mladé vedkyne už od začiatku ich kariéry. Práve to je totiž obdobie, kedy môžu mladé vedkyne odradiť prípadné počiatočné neúspechy od ďalšej snahy v ich odbornej činnosti. Spoločnosť L’Oréal by tak rada motivovala ďalšiu generáciu mladých dievčat, ktoré zatiaľ možno len zvažujú vedeckú kariéru a ktorých nadanie Slovensko potrebuje,“ uviedol generálny riaditeľ L’Oréal Slovensko Tomáš Hruška.

V treťom ročníku môžu vedkyne svoje projekty prihlasovať od 1. januára až do 31. marca 2019 prostredníctvom webovej stránky na  www.forwomeninscience.com 

L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku

L´Oréal UNESCO Pre ženy vo vede je na Slovensku organizovaný v spolupráci so Slovenskou komisií pre UNESCO, so Slovenskou Akadémiou Vied (SAV) a Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA) od roku 2017. Projektu sa môžu zúčastniť vedkyne v dvoch kategóriách: do 35 rokov (vrátane) a do 45 rokov (vrátane) a venujú sa vedám o Živej a Neživej prírode či Chemickým vedám. Každý rok odborná porota, zložená z členov SAV a reprezentantov univerzít, vyberie dvanáct finalistiek, ktoré postúpia k ústnej prezentácii. Z nich ďalej odborná porota s partnermi (SAV, SOVVA, Slovenská komisie pre UNESCO a L´Oréal Slovensko) vyberie dve laureátky, medzi ktoré rozdelia 10.000 Eur.

Do druhého ročníka sa zapojilo 34 slovenských vedkýň, do finále sa ich prebojovalo celkom 12. So svojimi projektami predstúpili vedkyne 11. apríla 2018 pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, Slovenskej komisie pre UNESCO a členom komisie bol tiež generálny riaditeľ spoločnosti L’Oréal Slovensko Tomáš Hruška. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 13. júna 2018 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. Pre viac informácií o L’ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede  na Slovensku navštívte www.loreal.sk.

Pri príležitosti  osláv 20. výročia For Women in Science v Paríži, vyhlásila Nadácia L’oréal v spolupráci s UNESCO záväzok Male Champion For Women in Science,  vytvorený v duchu iniciatívy Organizácie spojených národov HeForShe, ktorého cieľom je  urýchlenie zmien a zlepšenie prístupu k rovným príležitostiam pre ženy vo vede vytvorením koalície mužských spojencov.

K dnešnému dňu sa viac ako 20 významných svetových vedcov pripojilo k „Male Champion For Women In Science“. 

Každý dobrovoľník súhlasil s podporou spolupráce medzi mužmi a ženami vo vede. Ako? Záväzky majú rôzne podoby a to: poskytovať prístup ku grantom, zmeniť pohľad inštitúcií na nábor a hodnotenie výkonnosti, zlepšenie zastúpenia žien pri ich publikovaní, autorských právach a poskytovaní poradenstva. Konkrétne opatrenia, ako tieto pomohli v boji proti genderovým stereotypom, podvedomým predsudkom a zlepšenie je badateľné pri štatistických údajoch.

Na Slovensku sa k danému záväzku pripojil predseda Slovenskej akadémie  vied prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.