Skrze inovační soutěž Brandstorm nabízí L’Oréal studentům šanci rozvíjet své projekty ve Stanici F

brandstorm 2019