Společnost L’Oréal, kterou OSN zařadila mezi společnosti skupiny Global Compact LEAD, posiluje svou činnost směřující k ochraně klimatu a zavazuje se dosáhnout nulových čistých emisí do roku 2050

Clichy, 24. září 2019 – Klimatický summit Organizace spojených národů v New Yorku zdůraznil, jak je důležité, aby i podniky přispívaly k boji proti klimatickým změnám. Svůj dlouhodobý závazek k ochraně klimatu posunula společnost L’Oréal o krok dále a připojila se k iniciativě Business Ambition for 1.5 °C, výzvě široké koalice podniků, občanské společnosti a vedoucích představitelů OSN.