Společnost L’Oréal představuje nové odvážné cíle v oblasti udržitelnosti pro rok 2030

Clichy 26. června 2020 – Společnost L’Oréal dnes spouští svůj nový program udržitelnosti „L’Oréal pro budoucnost“, a vytyčuje si tak nové cíle pro rok 2030. V kontextu stále naléhavějších environmentálních a společenských výzev společnost L’Oréal urychluje svůj přechod k modelu, který respektuje planetární meze, a dále posiluje své závazky v oblasti udržitelnosti a inkluze:  

forfuture