Řízení

Společnost L’Oréal začleňuje etické principy do samého jádra svých podnikatelských postupů, počínaje způsobem řízení.

L’Oréal Governance
L’Oréal Governance

Společnost L’Oréal má ambice stát se příkladným podnikem a začlenit etické principy do samého jádra svých podnikatelských postupů. O způsobu řízení rozhoduje správní rada, v níž jsou zastoupeny velmi rozdílné osobnosti, a ředitelé se zavazují, že budou podporovat vývoj společnosti L’Oréal; jedná se o podporu, na které může záviset hlavní vedení podniku a výkonný výbor a která je zaměřena na splnění výzev rýsujících se v budoucnosti.