Etické jednání

Chování společnosti je stejně důležité jako její ekonomický výkon nebo kvalita produktů. V tomto ohledu má L‘Oréal ambice být celosvětově příkladnou společností a přinést etiku do samého srdce svých obchodních praktik. V roce 2019 byla společnost L’Oréal oceněna podesáté v řadě Institutem Ethisphere jako jedna z nejetičtějších společností světa.

Ethics Logo
Ethics Logo

Chování společnosti je stejně důležité jako její ekonomický výkon nebo kvalita produktů. V tomto ohledu má L‘Oréal ambice být celosvětově příkladnou společností a přinést etiku do samého srdce svých obchodních praktik. V roce 2019 byla společnost L’Oréal oceněna podesáté v řadě Institutem Ethisphere jako jedna z nejetičtějších společností světa.

V duchu dalšího zlepšování spolupracuje L’Oréal s hlavními asociacemi a instituty oceňovanými za svou expertizu:

  • Antikorupční komisí Mezinárodní obchodní komory
  • Globální radou pro obchodní chování, Konferenční radou
  • Iniciativou pro etiku a dodržování předpisů
  • Institutem mezinárodní obchodní etiky
  • Institutem podnikatelské etiky
  • Cercle d'Ethique des Affaires
  • Sítí evropské podnikatelské etiky
  • Institut Français des Administrateur