Etický kodex a speak up pravidla

Náš Etický kodex je referenčním dokumentem pro etiku ve společnosti L'Oréal a pomáhá zaměstnancům, manažerům a ředitelům naplňovat L'Oréal Spirit v jejich každodenních pracovních činnostech.

Code of ethics
Code of ethics

Etický kodex společnosti L’Oréal je referenčním dokumentem a “zákonem”, který řídí naše činy, inspiruje naše volby a implementuje etické principy Skupiny do každodenního profesního života všech našich zaměstnanců. Platí pro všechny zaměstnance Skupiny L’Oréal a její dceřinné společnosti po celém světě. Platí rovněž pro všechny vedoucí pracovníky a ředitele skupiny L'Oréal a její dceřiné společnosti. Každý zaměstnanec má přístup k digitální verzi Etického kodexu, nebo obdrží tištěnou kopii při vstupu do společnosti.

Etický kodex vyšel poprvé v roce 2000 a prošel aktualizacemi v letech 2007 a 2014.

Přes tři sta zaměstnanců a vedoucích pracovníků se podílelo na tvorbě nového vydání Etického kodexu.

Kodex podléhal ověření, včetně kulturního, generálních ředitelů jednotlivých zemí, HR manažerů, etických korespondentů a finančních ředitelů. Za účelem zdůraznění významu tohoto dokumentu podepsali předmluvu předseda společnosti L'Oréal, místopředseda, výkonný ředitel a šéf pro etiku, úvod pak podepsal celý výkonný výbor.

Etický kodex stanovuje pravidla dobrého chování, která se od zaměstnanců společnosti L'Oréal očekávají. Je dostupný ve 45 jazycích. Byl rovněž publikován v braillově písmě v anglické a francouzské verzi díky asociaci Valentin Hauy, která pomáhá slepým lidem a lidem s poškozeným zrakem. Ve společnosti L’Oréal věříme, že každý usiluje o krásu. Naším posláním je pomáhat mužům a ženám na celém světě, aby si tuto touhu uvědomovali, a aby mohli plně vyjadřovat svou osobnost. To dává smysl a hodnotu našemu podnikání a pracovnímu životu našich zaměstnanců. Na naši práci jsme hrdí.

STÁHNĚTE SI ETICKÝ KODEX

SPEAK UP


L’Oréal se snaží být příkladnou firmou.

Zásadní je především dodržovat zákony a naše etické principy – integritu, respekt, odvahu a transparentnost.

Uvědomujeme si, že čas od času se některé věci mohou pokazit či potřebují zlepšení. Čím rychleji se o nich dozvíme, tím rychleji můžeme zavést příslušná opatření.

Speak Up pravidla společnosti L’Oréal uvádějí, kdy a jak mohou zaměstnanci společnosti, externisté, ale i další zúčastněné strany vznést stížnost a zaslat Speak Up report.

Pokud chcete zaslat Speak Up report, jděte na webovou stránku L'Oréal Speak Up.

PRAVIDLA SKUPINY, DODATKY K ETICKÉMU KODEXU


Kromě Kodexu pokrývají některá témata specifická pravidla Skupina, obzvláště týkajících se dodavatelů, dětské práce, zodpovědné restrukturalizace společnosti a zaměstnávání rodinných příslušníků a přátel.

STÁHNĚTE SI DALŠÍ PRAVIDLA SKUPINY

Stáhněte si etické kodexy