L'Oréal Spirit

L'Oréal Spirit vyjadřuje závazek společnosti L'Oréal, jejího vrcholového vedení a všech jejích zaměstnanců jednat eticky a zodpovědně.

The L'Oréal Spirit of Ethics Logo
The L'Oréal Spirit of Ethics Logo

Ve společnosti L’Oréal věříme, že každý usiluje o krásu. Naším posláním je pomáhat mužům a ženám na celém světě, aby si tuto touhu uvědomovali, a aby mohli plně vyjadřovat svou osobnost. To dává smysl a hodnotu našemu podnikání a pracovnímu životu našich zaměstnanců. Na naši práci jsme hrdí.

JAKO SPOLEČNOST


Naše strategie vedení společnosti je založena na neustálém investování do pečlivého vědeckého výzkumu a vývoje. To umožňuje našim značkám dodávat výrobky, které jsou inovativní, vysoce účinné, praktické, příjemné na užívání a které jsou vyráběny podle nejnáročnějších standardů kvality a bezpečnosti. Naším cílem je excelentnost, a neustále sebe i naše metody stavíme před nové výzvy. Na poctivost a srozumitelnost klademe velký důraz: naše komerční reklamy jsou založeny na osvědčených výsledcích a vědeckých údajích. Budujeme silné a trvalé vztahy s našimi zákazníky a našimi dodavateli založené na důvěře a vzájemném prospěchu. Integrita je pro nás při obchodování zásadní: respektujeme zákony zemí, ve kterých působíme, a dodržujeme postupy dobrého řízení firmy.  Udržujeme vysoké standardy v oblasti účetnictví a vykazování reportů a podporujeme boj proti korupci. Dodáváme dlouhodobou, trvalou hodnotu akcionářům tím, že chráníme a nejúčinněji využíváme aktiva společnosti.

JAKO ZAMĚSTNAVATEL


Naším cílem je udělat L’Oréal skvělým pracovištěm. Jsme si vědomi toho, že naši zaměstnanci jsou naší největší předností. Mají nárok na bezpečné a zdravé pracovní prostředí, v němž jsou uznávány talenty a zásluhy, rozmanitost je oceňována, soukromí je respektováno a je zohledněna rovnováha mezi profesním a osobním životem. Našim zaměstnancům chceme nabízet stimulující prostředí, skvělé osobní příležitosti a šanci zasadit se o změnu. Podporujeme atmosféru otevřenosti, odvahy, velkorysosti a úcty, aby se žádný zaměstnanec nebál vznést své otázky, nápady či vyjádřit obavy.

JAKO ZODPOVĚDNÝ KORPORÁTNÍ OBČAN


Sehráváme svou roli při vytváření světa krásy a spravedlnosti. Uvědomujeme si náš dopad na životní prostředí, včetně biologické rozmanitosti, a neustále usilujeme o jeho snížení. Jsme odhodláni vyhýbat se kompromisům zítřka kvůli dnešnímu dni. Máme pozitivní dopad na země a komunity, v nichž jsme přítomni. Respektujeme místní kultury a odlišnosti. Jsme zavázáni respektovat lidská práva. Chceme pomoci ukončit vykořisťování dětí na pracovišti a nucenou práci. Chceme ukončit testování na zvířatech v našem průmyslu, a přispíváme k vývoji a akceptaci alternativních metod. Aktivně vyhledáváme a upřednostňujeme obchodní partnery, kteří sdílejí naše hodnoty a naše etické závazky.