Náš etický program

Náš etický program je dobrovolný, proaktivní a vyvíjí se s růstem společnosti L´Oréal. Je řízen prostřednictvím specializované organizace a je nasazen prostřednictvím kompletního monitorovacího systému s postupy, které integrují etiku do každodenní reality.

L’Oréal Ethics Logo
L’Oréal Ethics Logo

Náš etický program je dobrovolný, proaktivní a vyvíjí se s růstem společnosti L’Oréal. Je řízen prostřednictvím specializované organizace a je nasazen prostřednictvím kompletního monitorovacího systému s nástroji, které integrují etiku do každodenní reality ve společnosti L‘Oréal.

Před více než deseti lety začala společnost L’Oréal formalizovat Kodex podnikové etiky, který od té doby doplňovala o různá specifická témata. Jeho rámcový obsah byl upřesněn a byly vyvinuty postupy pro zvýšení úrovně expertizy a standardů v této oblasti.

ZASVĚCENÁ SPOLEČNOST


Od roku 2007 je ředitel pro etiku zodpovědný za posílení a provádění ambiciózní politiky v souladu s růstem společnosti L'Oréal. Úkolem ředitele pro etiku je podporovat ředitele a manažery při rozhodování, a prosazovat zásady a osvědčené postupy stanovené v Kodexu podnikatelské etiky a jeho dodatcích. Ředitel pro etiku se může spoléhat na celosvětovou síť 66 etických korespondentů, jejichž úkolem je podporovat generální ředitele při zavádění etického programu společnosti L'Oréal. Každoročně je tato síť posílena, aby týmy měly přístup k místnímu korespondentovi. Generální ředitel je zodpovědný za zajištění dodržování Kodexu podnikatelské etiky v jeho/její zemi.

NASAZENÍ DÍKY TŘEM STRATEGICKÝM PILÍŘŮM


Nasazení etického programu L’Oréal je založeno na třech významných pilířích.

  • Řídící a monitorovací systém včetně nástroje pro analýzu a hodnocení etického rizika, lokální systém reportování a pravidelné audity.

  • Zvyšování povědomí a angažovanost s cílem podpořit zapojení zaměstnanců na všech úrovních Skupiny v oblasti etiky.

  • Propagování kultury dialogu a transparentnosti: politika Speak Up podporuje zaměstnance ve sdílení svých pohledů, vyjadřování svých názorů a nahlašování nepřijatelných požadavků a chování. Výjimečně, pokud nebylo možné vypořádat se s obavami na místní úrovni, se mohou zaměstnanci obrátit na ředitele pro etiku, a to přes zabezpečenou internetovou stránku.