Diverzita a Inkluze

main_diversity_and_inclusion
main_diversity_and_inclusion

Společnost L’Oréal vyrábí produkty pro osoby ze všech oblastí života po celém světě. Aby naše produkty splňovaly potřeby každé formy krásy v každé kultuře, musí být i naši členové týmu tak různorodí a začlenění, jako samotný svět.

K dosažení tohoto cíle podporujeme pracovní prostředí, kde se všichni lidé, z každé etnické a sociální vrstvy, každého náboženského vyznání, pohlaví, věku nebo se zdravotním postižením, cítí vítáni a ceněni. Atmosféra, v níž mohou všichni prosperovat a růst, znamená, že naše podnikání bude prosperovat a růst po celém světě.

V celé své rozmanitosti, v naší společnosti a v místních komunitách na každém kontinentu, společnosti L’Oréal na lidech záleží.

Uskutečnili jsme kroky směrem k Diverzitě & Inkluzi a za naše úspěchy jsme uznáváni. Ještě je potřeba dosáhnout dalšího pokroku a máme tři hlavní cíle:
    • Zajistit rovnoprávnost postavení mužů a žen na každé úrovni
    • Do našich týmů zapojit více osob se zdravotním postižením
    • Umožnit pracovat osobám všech etnik a z každého sociálního prostředí