Klíčová data

subtopic1_key_figures
subtopic1_key_figures

POHLAVÍ

20102017

ŽENY V
ŘÍDÍCÍCH POZICÍCH

Výkonný výbor

21%

33%

Řídící výbor

39%

48%

Generální ředitelé
globální
značky

43%

62%

ŽENY,
KARIÉRNÍ RŮST

Povýšení

61%

68%

Zácvik

59%

63%

Expats

34%

42%

CELKOVÁ
PRACOVNÍ SÍLA

64%

69%

STŘEDNÍ
MANAGEMENT

59%

62%

ČLENOVÉ
PŘEDSTAVENSTVA

21%

46%

Francie POHLAVÍ,
ROZDÍLY V ODMĚŇOVÁNÍ

*Rozdíl středních platů mezi muži a ženami ve všech kategoriích (smlouva na dobu neurčitou).

3%*

Od roku 2007, společnost L´Oréal požádala institut INED
(Institut National d’Etudes Démographiques),
aby provedl ve Francii každoroční analýzu odměňování.

CERTIFIKÁTY

Před několika lety zavedl L'Oréal ambiciózní politiku v oblasti rovnosti žen a mužů. Aby bylo možné měřit a vyhodnocovat jednotlivé prováděné akce, skupina vytvořila od roku 2011 - v polovině zemí, kde působí (což představuje 56% celkové pracovní síly) certifikační procesy s těmito organizacemi:

EDGE (Ekonomická Dividenda pro Rovnost Pohlaví)

GEEIS (Rovnost žen a mužů v Evropě
a Mezinárodní Standard)

29ZEMÍ

 • Austrálie
 • Brazílie
 • Kanada
 • USA
 • Indie
 • Rusko
 • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Česká republika
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Maďarsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Nizozemí
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovenská republika
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Spojené království

ZDRAVOTNÍ POSTIŽENÍ

Celkem zaměstnanců L´Oréal
se zdravotním postižením* 1,238

*Přímé zaměstnání
Aktualizováno v březnu 2018

Počet zemí, které mají právní
povinnost zaměstnávat osoby
se zdravotním postižením

32

SE ZAMĚŘENÍM NA Francii

Data z roku 2016

2010

2017

4.33% 5.21% Přímá zaměstnanost
5.44% 6.64% Celková zaměstnanost

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST A ETNICKÝ PŮVOD

Počet národností v celkovém
počtu zaměstnanců158

21 Dceřinné společnosti

podporující iniciativy podněcující
sociální, ekonomickou a multikulturní
rozmanitost v roce 2017.

ZAPOJENÍ LIDÍ

Investice do
kariérního růstu

84.5m€*

*Až +8,2% v porovnání s rokem 2016.

SE ZAMĚŘENÍM NA

Zaměstnanci školení na
« Diverzitu & Začleňování »
pomocí workshopů

Přes 28 000

Roční průzkum mezi zaměstnanci
k poskytnutí zpětné vazby a
ke zlepšení způsobu práce

Více než 80%
zaměstnanců odpovědělo