Klíčová data

subtopic1_key_figures
subtopic1_key_figures

POHLAVÍ

20102018

ŽENY V
ŘÍDÍCÍCH POZICÍCH

Výkonný
výbor

21%

31%

Klíčové
pozice

37%*

54%**

Generální ředitelé
globální
značky

43%

66%

ŽENY,
KARIÉRNÍ RŮST

Povýšení

61%

69%

Zácvik

59%

65%

Expats

34%

46%

CELKOVÁ
PRACOVNÍ SÍLA

64%

69%


MANAŽEŘI

59%

64%

ČLENOVÉ
PŘEDSTAVENSTVA

21%

46%

FRANCIE POHLAVÍ,
ROZDÍLY V ODMĚŇOVÁNÍ

2%*

10%

2007

7%

2009

4%

2011

3%

2013

3%

2015

2%

2018

Již v roce 2007 L´Oréal vyzval institut Economix, který sdružuje renomované veřejné výzkumné subjekty (INED, CNRS a Université Paris X), aby každoročně prováděl analýzu rozdílů v odměňování žen a mužů ve Francii.
V roce 2007 činil tento rozdíl 10 %.

Analýza srovnatelných dat
(mzdový rozdíl očištěný o strukturální vlivy věku, seniority, místa, částečného úvazku a postavení), která odhalila rozdíl v odměňování ve prospěch mužů:
• 0,06% u dělníků, průmyslových pracovníků a pracovníků v administrativě
• 3,6% u manažerů

CERTIFIKÁTY

Před několika lety zavedl L'Oréal ambiciózní politiku v oblasti rovnosti žen a mužů. Aby bylo možné měřit a vyhodnocovat jednotlivé prováděné akce, skupina vytvořila od roku 2011 - v polovině zemí, kde působí (což představuje 61% celkové pracovní síly) certifikační procesy s těmito organizacemi:

EDGE (Ekonomická Dividenda pro Rovnost Pohlaví)

GEEIS (Rovnost žen a mužů v Evropě
a Mezinárodní Standard)

29ZEMÍ

 • Austrálie
 • Brazílie
 • Kanada
 • USA
 • Indie
 • Rusko
 • Rakousko
 • Belgie
 • Bulharsko
 • Chorvatsko
 • Česká republika
 • Estonsko
 • Finsko
 • Francie
 • Německo
 • Maďarsko
 • Irsko
 • Itálie
 • Lotyšsko
 • Litva
 • Nizozemí
 • Polsko
 • Portugalsko
 • Rumunsko
 • Slovenská republika
 • Slovinsko
 • Španělsko
 • Švédsko
 • Spojené království

INVALIDITA

Celkem zaměstnanců
L´Oréal se zdravotním
postižením*1,177

SE ZAMĚŘENÍM NA FRANCII

2010

2018

4.33% 5.15% Přímá zaměstnanost
5.44% 6.64% Celková zaměstnanost

STÁTNÍ PŘÍSLUŠNOST A ETNICKÝ PŮVOD

Počet národností v celkovém
počtu zaměstnanců 158

23 Dceřinné společnosti

implementovali sociální iniciativy
a iniciativy založené na etnickém původu v roce 2018

SOLIDÁRNÍ ZAJIŠŤOVÁNÍ ZDROJŮ OD DODAVATELŮ

Celosvětový program solidárního nákupu na podporu sociálního začlenění

Ekonomické
posílení
žen

38,596

příjemců
jsou ženy

98%
jsou drobní zemědělci a sběrači surovin v Africe

29

projektů
ve

14

zemích

141 příjemců
díky podnikům vlastněných ženami

455 žen
patří do ohrožených místních komunit, nebo má nyní přístup k práci, která je obvykle vyhrazena pro muže

Zaměstnávání
lidí s
postižením

2,080

lidí s postižením pracujících
pro naše dodavatele

+39%

(od roku 2014)

ze kterých 468
sídlí ve Francii

83

projektů
ve

24

zemích

ZAPOJENÍ LIDÍ

Investice do
kariérního růstu

87.3m€*

*Až +3.4% v porovnání s rokem 2017.

SE ZAMĚŘENÍM NA

Zaměstnanci školení na
« Diverzitu & Začleňování »
pomocí workshopů

33 000

Roční průzkum mezi zaměstnanci
k poskytnutí zpětné vazby a
ke zlepšení způsobu práce

88%
zaměstnanců odpovědělo