Klíčové příklady

subtopic3_key_examples
subtopic3_key_examples

Společnost L‘Oréal – celosvětový lídr v oblasti krásy – působí ve 140 zemích. Zavedení iniciativ v oblasti diverzity relevantních pro společnosti, v nichž žijí a pracují členové našich týmů, nám umožňuje stát se společností s vyšším začleněním na celém světě.

Rovnoprávnost mužů a žen

Francie: Společnost L'Oréal spolupracuje s Capital Filles na vytvoření pozitivního sociálního a ekonomického dopadu pro mladé dívky prostřednictvím mentoringu. Dobrovolnice z řad zaměstnankyň L'Oréalu vytváří dvojice s dívkami středních škol a poskytují jim mentoring, kariérní poradenství a vytváří vzory.

Indie: Od roku 2017 poskytuje L'Oréal v Indii v rámci programu Little Steps podporu v těhotenství pro zaměstnance, kteří očekávají či plánují dítě. Spolupracuje s United HealthCare 'CareNine' a jejich přizpůsobitelná podpora zahrnuje konzultace s koučem, gynekologem, dietologem, fitness expertem a koordinátorem jejich případu.


Zdravotní postižení

Pákistán: Program Naya Aghaaz pákistánského L'Oréalu poskytuje školení v oblasti práce péče o krásu ženám s postižením pocházejících z méně privilegovaného zázemí. Díky tomuto programu získaly ženy přístup k práci a k tomu, aby vedly lepší život.

UK: Iniciativa #BeatTheStigma L'Oréal UK & Irsko zvyšuje povědomí o mentálním zdraví na pracovišti a snaží se odstranit kulturu strachu a ticha, které tuto oblast obkopují. Aby překonali toto stigma, založili Mental Health Think Tank, rozvinuli mindfulness workshopy a vyškolili zaměstnance k tomu, aby mohli poskytovat první pomoc v oblasti mentálního zdraví.


Genderový/Socioekonomický a multikulturní původ

Portugalsko: L'Oréal Portugalsko ve spolupráci s Girl Move Foundation nabízí jednoměsíční stáže pro mladé ženy v Mozambiku, aby pomohl rozvinout jejich dovednosti v oblastech vedení, byznysu a podnikání. Program na oplátku umožňuje mentorům a jejich týmům rozvíjet schopnosti v oblastech integrace, rozvoje talentů, diverzity a inkluze.


Sociální, ekonomický a multikulturní původ

Brazílie: L'Oréal podporuje rozvoj sociálních start-upů skrze mentoringové programy. Víceúčelové skupiny dobrovolníků z řad zaměstnanců L'Oréal pracují ruku v ruce s podnikateli v sociální oblasti, a pomáhají jim rozvíjet jejich obchodní modely, strategie a plány.

Německo: L'Oréal Německo INTERNgration projekt integruje mladé uprchlíky do pracovních sil skrze 6měsíční stáž v L'Oréalu. Projekt je společným úsilím mezi vládními orgány a dalšími společnostmi a asociacemi pracujícími s uprchlíky v Německu. Od počátku v roce 2017 integrovaly týmy v německém L'Oréalu 10 uprchlíků.


LGBTI

USA: L'Oréal využívá zaměstnanecké skupiny (Employee resource groups) ke zvýšení angažovanosti zaměstnanců, přispívání k obchodním výsledkům a poskytování podpory nedostatečně zastoupeným komunitám. Tamní LGBTQI zaměstnanecká skupina, [email protected]'Oréal, byla založena v roce 2017. Díky těmto snahám byli jmenováni „Nejlepším pracovním prostředím pro LGBTQ pracovníky“ a získali "100" v indexu Human Rights Campaign Corporate Equity Index.

Mexiko: L'Oréal Mexiko vytváří bezpečný prostor a pozitivní pracovní prostředí pro zaměstnance LGBTI se svým FREE TO BE projektem. K dnešnímu dni vytvořili LGBTI skupinu zaměstnanců, připojili se k obchodní koalici pro začlenění LGBTI a účastnili se Pride Parade .