Klíčové příklady

subtopic3_key_examples
subtopic3_key_examples

Společnost L’Oréal – celosvětový lídr v oblasti krásy - působí ve 140. zemích. Zavedením iniciativ v oblasti diverzity relevantních pro společnosti, v nichž žijí a pracují členové našich týmů, nám umožňují stát se společností s vyšším začleněním na celém světě.

Rovnoprávnost mužů a žen

Portugalsko: Společnost L'Oréal Portugal zahájila partnerství s organizací Girls Move, nadací se dvěma hlavními cíli: posílení svéprávnosti dívek v Mosambiku a školení našich zaměstnanců jako mentorů.


Francie
: Společnost L'Oréal Paris je partnerem a sponzorem fóra Elle Active od roku 2015. Fórum je pořádané nadací magazínu Elle a jejím cílem je posílení postavení žen na pracovišti a vytvoření zdravé rovnováhy mezi prací a životem. Fóra se každoročně konají v Paříži, Lyonu a Bordeaux.

 

Zdravotní postižení

Čína: Společnost L'Oréal China a přední čínský e-commerce obchodník JD.com společně založili program "Inclusive Beauty" - vzdělávací program, který vybaví zdravotně postižené lidi potřebnými dovednostmi nezbytnými pro pracovní pozice v online maloobchodu.

Indie: Společnost L'Oréal India spustila R. I. D. E (Náborová iniciativa pro zdravotně postižené osoby). Audity dostupnosti a semináře zaměřené na zvyšování povědomí pomáhají společnosti přivítat nové zaměstnance se zdravotním postižením v oblasti financí, personalistiky a operations. Podívejte se na video

Brazílie: Společnost L'Oréal Brazil se zaměřuje na usnadnění digitálního přístupu a navigace pro všechny, zejména pro osoby se zdravotním postižením. Iniciativa začala v roce 2015, ve spolupráci s Voz da Belezou, prvním 100 % přístupným spotřebitelským portálem. Navštivte webovou stránku.

 

Etnické a sociální prostředí

Nizozemí: Společnost L'Oréal Netherlands spolupracuje s úřadem Evropské unie na humanitární pomoci ECHO, na mentorském programu Každý má talent, který sdružuje multikulturní studenty a zaměstnance L’Oréal (http://echo-net.nl). Program je navržen tak, aby vytvářel povědomí, poskytl vzdělávání a rozšířil profesionální obzory.

Pákistán: Společnost L'Oréal Pakistan spolupracovala s organizací iCARE na školení 10 mladých dospělých z ohrožených komunit pro pracovní příležitosti v kadeřnictví.

USA: Společnost L'Oréal USA je nyní členem koalice generálního ředitele Akce pro Diverzitu a Inkluzi, což je rostoucí koalice 250 generálních ředitelů, kteří se zavázali k posílení diverzity a inkluzi v rámci svých organizací.