Partneři

subtopic5_partners
subtopic5_partners

1/ ORGANIZACE, SE KTERÝMI PRACUJEME

EDGE
EDGE (Organizace pro ekonomickou rovnoprávnost mužů a žen) vyvinul přední světovou metodologii hodnocení a standardy pro obchodní certifikaci pro rovnoprávnost žen a mužů. Certifikační proces EDGE je navržen tak, aby pomohl organizacím vytvářet optimální pracovní prostředí pro ženy a muže a pomáhal jim při plném využití výhod plynoucích z rovnosti postavení žen a mužů. Metodologie EDGE zahrnuje pět hlavních oblastí: rovné odměňování za rovnocennou práci, nábor a propagaci, školení v oblasti leadirshipu a mentoring, flexibilní pracovní dobu a podnikovou kulturu.

Partnerství s L’Oréal
V roce 2014 zahájila společnost L'Oréal certifikační proces EDGE pro dceřiné společnosti v Indii, Brazílii, Spojených státech, Rusku a v dalších zemích. V roce 2017 společnost EDGE obnovila certifikaci pro Austrálii, Brazílii, Kanadu, Indii a Rusko.

GEEIS
GEEIS (Evropská a mezinárodní norma pro rovnoprávnost žen a mužů) je ukazatelem vytvořeným skupinou evropských a mezinárodních společností. Cílem je certifikovat a zveřejňovat nejúčinnější způsoby, jak postupovat, řídit a podporovat rovnoprávnost žen a mužů. Označení GEEIS je určeno společnostem, které usilují o dosažení tohoto cíle a tento cíl je nedílnou součástí jejich strategie v oblasti lidských zdrojů, jakož i pro společnosti, které usilují o to, aby jejich iniciativy byly zaznamenány a ověřeny nezávislou organizací. Společnost GEEIS, založená v Evropě v roce 2010, byla uvedena na trh v celosvětovém měřítku v roce 2016.

Partnerství s L’Oréal
Společnost L'Oréal je jedním ze zakládajících členů fondu Arborus Fund, organizace, která provádí audity GEEIS. Cílem společnosti L'Oréal je zajistit, aby rovnoprávnost mezi muži a ženami byly prováděny metodami v souladu s politikami skupinových lidských zdrojů. V současnosti je 23 dceřiných společností L'Oréal a L'Oréal Corporate certifikováno společností GEEIS.

EQUILEAP
Equileap byl založen, aby urychlil genderovou rovnost na pracovišti využitím investic, grantů a znalostí. Skrze Global Gender Equality Ranking hodnotí více než 3000 globálních společností s tržní kapitalizací přes 2 miliardy USD ve 23 zemích světa. Toto jedinečné hodnocení pomůže investorům zjistit, které firmy vedou na poli genderové vyváženosti, aby mohli podle tohoto hlediska investovat a zasazovat se o změnu. Hodnocení jsou založena na systému s 19 kritérii a zahrnují platové ohodnocení, možnosti vedoucích pozic, rovnováhu mezi pracovním a osobním životem a placenou rodičovskou dovolenou.

Partnerství s L’Oréal
V roce 2018 byl L'Oréal vyhodnocen jako Top genderově vyvážená firma v Evropě (Equileap Global Ranking).

JEDNA ZE TŘÍ ŽEN
V listopadu 2018 byl L'Oréal jednou z prvních společností, které se připojily k síti "Jedna ze tří žen" (One in three women), první evropské síti společností, které bojují proti genderovému násilí. Nad touto iniciativou, spoluvedenou nadacemi Act Against Exclusion Foundation (FACE) a Kering Foundation, má záštitu Ministerstvo pro genderovou rovnost a boj proti diskriminaci.

ILO
Společnost ILO založená v roce 1919 a v současnosti jedinou tripartitní agenturou Spojených národů, sdružuje vlády, zaměstnavatele a zástupce pracovníků ze 187 členských států OSN. Agentura podporuje dialog mezi třemi stranami, stanoví pracovní normy a rozvíjí politiky a programy na podporu řádné zaměstnanosti a pracovních podmínek pro všechny muže a ženy.

Partnerství s L’Oréal
Aktivní člen ILO od roku 2010, společnost L'Oréal byla jednou z prvních společností, které podepsaly chartu organizace Global Business and Disability Network (Síť globálního podnikání a zdravotně postižených osob) v roce 2015. Tato celosvětová síť mezinárodních společností, národních zaměstnavatelských organizací, obchodních organizací a organizací zdravotně postižených osob, spolupracuje na podpoře začlenění zdravotně postižených osob na pracovišti.

ENAR
ENAR je celoevropská síť, která prosazuje rasovou rovnoprávnost a podporuje spolupráci mezi sdruženími proti rasismu na celém kontinentu. Jediná organizace svého druhu v Evropě, ENAR byla poprvé založena v roce 1998 aktivisty z řad prostých lidí, kteří spojují své síly, aby ovlivnili zákonodárce EU, aby přijali rozhodná opatření pro rasovou rovnoprávnost v členských státech EU.

Partnerství s L’Oréal
Společnost L'Oréal podporuje společnost ENAR spoluprací na akcích a konferencích určených k prozkoumání osvědčených postupů pro zvyšování etnické a kulturní rozmanitosti na pracovišti.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ OSOBY V EVROPĚ
Centrum pro postižené osoby v Evropě pro udržitelný růst a sociální inovace, je novou iniciativou, kterou vede Španělský fond Fundación ONCE a je spolufinancován Evropským sociálním fondem. V období let 2017 až 2020 je projekt určen pro zahraniční, mezinárodní dopad.

Partnerství s L’Oréal
Společnost L'Oréal je jedním ze zakládajících partnerů společnosti Disability Hub Europe (Centrum pro zdravotně postižené osoby v Evropě) a sdílí členství s mezinárodními společnostmi, které jsou považovány za centrální organizace pro problematiku zdravotního postižení a udržitelnosti.

EVE
EVE je seminář pro ženy o možnosti posílení práv pro ženy, který vytvořila společnost Danone. Cílem semináře je umožnit ženám řídit změny ve svých společnostech prostřednictvím vůdčích schopností, které inspirují a motivují.

Partnerství s L’Oréal
L'Oréal je klíčovým účastníkem EVE seminářů již od roku 2010. Pobočka EVE byla založena v Asii a africká pobočka byla uvedena do chodu v prosinci 2017.

UN GLOBAL LGBTI STANDARDY
Tyto standardy jsou navrženy tak, aby vedly obchodní komunitu v boji proti diskriminaci leseb, gayů, bisexuálů, transsexuálů a intersexuálů (LGBTI).

Partnerství s L’Oréal
V roce 2018 L'Oréal tyto standardy podpořil. Tato iniciativa je v souladu s Etickými principy Skupiny, dlouhodobým závazkem ve prospěch lidských práv a dlouhodobou proaktivní strategií v rámci diverzity a inkluze.

ZÁSADY POSÍLENÍ PRÁV ŽEN
Zásady posílení práv žen, spolupráce žen v OSN a Globální dohody Spojených národů jsou soubory zásad pro podnikání, které nabízí pokyny k tomu, jak posílit postavení žen na pracovišti, na trhu a na úrovni komunity.

Partnerství s L’Oréal
V roce 2014 podepsal Jean Paul Agon, generální ředitel skupiny L'Oréal tyto zásady, které potvrzují její silný etický závazek v oblasti lidských práv, různorodosti, sociální odpovědnosti a zejména rovných příležitostí.2/ ORGANIZACE A KOMUNITY, KTERÉ PODPORUJEME

Společnost L'Oréal podporuje na celém světě organizace, které se zasazují o rozmanité prostředí a prostředí začleňování. Od sponzorování konzultantských programů pro ženy ze znevýhodněného prostředí až po financování sdružení pro pomoc národnostním menšinám jsme vybrali partnery, kteří nám umožňují plnit naše povinnosti jako zodpovědní podnikoví občané.

Snažíme se také podporovat místní komunity tím, že jim pomáháme rozvíjet se ekonomicky, zejména ženy v těchto komunitách. Ve snaze prosadit udržitelnou prosperitu obstarává společnost L'Oréal v rámci férového obchodu suroviny ze solidárních zdrojů vyráběné místními družstvy a zemědělci, kterým je zaručena spravedlivá mzda.

Vedoucí organizace na pomoc lidem
Jako skupina s globální přítomností cítíme povinnost se připojit, a pokud je to možné, převzít vedoucí postavení v organizacích a agenturách, které se zabývají začleňováním a spravedlností.

Naše značky

Kiehl’s podporuje Autism Speaks - partnerství na podporu propagace pomoci lidem s autismem po celém světě.

Garnier podporuje UNICEF - pomoc dětem v nouzových situacích.

Urban Decay podprouje švýcarskou federaci neslyšících - prostřednictvím programu na školení neslyšících poradců krásy pro pozice v obchodě, ve spolupráci se společností L'Oréal Švýcarsko.

Maybelline podproje organizaci Consorven - Venezuelská národní organizace za práva neslyšících, prostřednictvím série výukových seminářů pro kampaň Zvedněte své oči.

Naše dceřiné společnosti

Společnost L’Oréal USA podporuje kampaň Human Rights Campaign - při prosazování politik a postupů na pracovišti, týkajících se lesbických, homosexuálních, bisexuálních a transsexuálních (LGBT) zaměstnanců. Index rovnosti od společnosti HRC, společnost L’Oréal získala 100 % nejvyšší skóre a řadí naši společnost mezi „Nejlepší místa k práci pro rovnost LGBT".

Společnost L’Oréal Mexico podporuje organizaci Juntos tím - že do svých týmů vítá více osob se zdravotním postižením.

Společnost L’Oréal Brazílie podporuje Dream Learn Work - propagací programu Inspirando Sonhos, což je program umožňující studentům ze znevýhodněného prostředí objevovat firemní svět prostřednictvím mentorování od členů týmu L'Oréal.

Společnost L’Oréal Portugalsko podporuje organizaci Salvador Association - pomoc při vytváření prostředí s vyšším začleňováním pro zdravotně postižené zaměstnance.

Společnost L’Oréal Francie podporuje organizaci ARPEJH - pomoc mladým lidem se zdravotním postižením uspět v přechodu ze školy do pracovního života prostřednictvím pravidelných soustředění a seminářů v ústředí společnosti L'Oréal.

Společnost L’Oréal Kenya podporuje organizaci Albinism Association of Kenya (ASK) - podpora osob s albinismem jak ekonomicky, tak i společensky. Členové týmu L'Oréal East Afrika mentorují skupinu studentů středních a vysokoškolských škol.

Společnost L’Oréal Rusko podporuje organizaci Perspektiva - podpora větší nezávislosti a zlepšování kvality života osob se zdravotním postižením.

Společnost L’Oréal Chile podporuje organizaci Prohumana - rozšiřování různorodosti při náboru nových zaměstnanců prostřednictvím seminářů a setkání.